Nokia rir den høye WAP-bølgen

Nokia ligger i femtegir - selskapet solgte mobiltelefoner for 52 milliarder kroner og satt igjen med 10,5 milliarder kroner i første kvartal i år.

Nokia ligger i femtegir - selskapet solgte mobiltelefoner for 52 milliarder kroner og satt igjen med 10,5 milliarder kroner i første kvartal i år.

Nokia vokser i rakettempo - selskapets omsetning gjorde et hopp på 69 prosent fra første kvartal i fjor. Nokia-sjef Jorma Ollila smiler også fordi resultatet viser enda hyggeligere utvikling - et hopp på 76 prosent til 1,333 milliarder euro (10,5 milliarder kroner) . Det vil si at Nokia sitter igjen med hver femte krone de selger for.

Dette er ikke så rart - Nokia presser både Motorola og Ericsson hardt. Deler av den hyggelige veksten er nok WAP, noe som åpner for store muligheter.

Nokia har ikke så mye å tilføye i sin pressemelding - alt går bare svært bra.

- Ut i fra hva vi ser, er vi sikre på at vi vil vokse med minst 30-40 prosent i løpet av året, sier Ollila.

Nokia-tall

(alle tall i millioner euro)

Q1-2000 Q1-1999 Endring i prosent
Salg 6,537 3,3870 +69
Nokia Networks 1.502 41,108 +36
Nokia Mobile Phones 4.839 2,577 +88
Andre 211 64 +230
Overskudd før skatt 1,333 758 +76
Netto res. 891 505 +76
Kilde: Nokia
Til toppen