Nokia roses av Greenpeace

Ingen av de store elektronikk­selskapene tar bedre vare på miljøet.

Greenpeace Guide to Greener Electronics versjon 15, mai 2010.
Greenpeace Guide to Greener Electronics versjon 15, mai 2010. (Bilde: Greenpeace)

Ingen av de store elektronikk­selskapene tar bedre vare på miljøet.

Nokia ikke bare beholder førsteplassen, men øker poengsummen fra 7,3 til 7,5 poeng i Greenpeace' Guide to Greener Electronics-undersøkelse, som nå er ute i sin 15. utgave.

Undersøkelsen, som gjøres hvert kvartal, rangerer 18 store elektronikkleverandører etter selskapenes fremskritt i å fase ut skadelige materialer, innen resirkulering av elektronisk avfall og innen forbedret energieffektivisering.

Nokia har nådd målet om å fase ut bromerte og klorinerte flammehemmere, samt antimontrioksid i alle nye modeller. I tillegg har selskapets toppsjef støttet en forslag om å redusere utslippene av drivhusgasser i de industrialiserte landene med 30 prosent innen 2020.

Selskapet får likevel trekk i poengsummen fordi det ikke åpent støtter RoHS 2.0-direktivet (Restriction of Hazardous Substances in electronics).

Nokia for skryt for selskapets innsamling av brukte mobiler, men kritiseres for at resirkuleringsraten likevel ikke er høyere enn 3 til 5 prosent.

Selskapet er også blant de beste innen energieffektivitet og får ros for planene om reduksjon i utslippene av CO2.

Greenpeace Guide to Greener Electronics versjon 15, mai 2010.
Greenpeace Guide to Greener Electronics versjon 15, mai 2010. Bilde: Greenpeace

Sammen med Nokia er Sony Ericsson det eneste av de 18 selskapene som oppnår mer enn seks poeng, mens Philips og Motorola begge oppnår 5.1 poeng.

Samsung er i fritt fall på rangeringen og har det siste året falt fra 7. til 13. plass. Selskapet mistet først et helt poeng som straff for at det ikke har fulgt opp sin forpliktelse om å eliminere bromerte flammehemmere i alle nye modeller innen januar 2010 og PCV vinylplast innen utgangen av 2010. I tillegg mister Samsung ytterligere et poeng fordi det ifølge Greenpeace har villedet kundene og miljøorganisasjonen ved ikke å innrømme at forpliktelsene ikke ville bli møtt før etter at tidsfristen hadde utløpt.

Ifølge Greenpeace er Samsungs nye planer langt mindre omfattende enn tidligere. For det første vil ikke selskapet slutte å bruke bromerte flammehemmere og PVC i nye bærbare pc-modeller før i begynnelsen av 2012. I tillegg har selskapet helt droppet planene om å fase ut bruken av disse substansene i tv-er og husholdningsapparater.

Samsungs mobiltelefoner og MP3-spillere skal fra og med april 2010 være uten bromerte flammehemmere og PVC, mens selskapets LCD-paneler har vært PVC-frie siden november 2007.

Helt nederst i rangeringen ligger Nintendo, noe selskapet har gjort i lengre tid. Poengsummen har i dette kvartalet blitt forbedret fra 1,4 til 1,8 fordi det har innført visse sikkerhetprinsipper i forbindelse med håndteringen av kjemikalier og for å utgi selskapets standarder for slik håndtering.

Selskapet har bestreper seg for å eliminere bruken av PVC, men har ingen klar tidsplan for dette. Det oppnår ingen poeng innen håndtering av e-avfall. I tillegg øker selskapet utslippene av CO2 og andre drivhusgasser til tross for forpliktelser om å redusere utslippene.

Hele rapporten er tilgjengelig her.

    Les også:

Til toppen