Nokia Siemens setter ut forskning til IBM

Nokia Siemens Networkds nøyer seg ikke med å bare sette ut masse-produksjon.

Nokia Siemens setter ut forskning til IBM

Nokia Siemens Networkds nøyer seg ikke med å bare sette ut masse-produksjon.

Nokia Siemens Networks (NSN) og IBM har inngått en femårig samarbeidsavtale, som blant annet inkluderer at NSN skal sette ut en vesentlig del av sin forskning til IBM.

IBM regner avtale som et av de første eksemplene på at et globalt selskap setter bort forskning til andre, istedenfor bare billig masseproduksjon av varer og tjenester.

Som en del av avtalen overtar IBM fire forskningssenter med totalt 235 ansatte i i Munchen og Stuttgart.

I tillegg til verdien av selve avtale, tror IBM også at deres forskningstilbud til andre kunder vil styrkes som en følge av avtalen og overtagelsen av NSN's forskningsavdelinger.

Forskningsfelt som overføres til IBM inkluderer telefoni og multimedia, media gateway, mobile nettverk og VoIP for bedrifter og konsummarkedet. I tillegg kommer prosjekter som neste generasjon tale- og multimediatjenester og produkter.

Til toppen