Nokia spår svak vekst ut året

Nokia-resultatet er på linje med de nedjusterte forventningene. Men Nokia-sjef Jorma Ollila ser svak utvikling i tredje kvartal og gir blandete signaler for fjerde kvartal.

Nokia har presentert resultatene for andre kvartal i dag. Selskapet er en svært viktig bjellesau for hele telekom-industrien, inklusive underleverandører.

Tallene til konkurrenten Ericsson vil bli lagt frem i morgen tidlig.

Omsetningen i kvartalet endte på 7,4 milliarder euro, Resultatet før skatt endte på 1.166 millioner euro og EPS endte dermed på 0,17 euro.

På forhånd hadde Nokia selv nedjustert sine estimater til 0,15-0,17 euro per aksje. Omsetningen var ventet å ligge mellom 7,4 og 8,4 milliarder euro. Analytikerne har, alt etter troen på hvor kraftig de mener ledelsen tok i ved resultatvarslet i juni, regnet med et resultat før skatt på mellom 886 millioner og 1,4 milliarder euro.

Resultatet ble dermed som forventet.

Analytikerne var på forhånd blant annet engstelige for at marginene for mobiltelefonvirksomheten skulle falle under 20 prosent. Marginene ligger på 17,9 prosent, hvilket er et tegn på prispress i markedet og at det koster å holde markedsandelene.

Konsernet har tidligere nedjustert anslaget for totalmarkedet for mobiltelefoner fra 450 til 405 millioner enheter. Markedsandelen ligger på 35 prosent, det er fortsatt under det investorene forventer.

Mest spenning knytter det seg imidlertid til hva ledelsen for konsernet ser i glasskulen for utviklingen fremover.

Ledelsen sier at de regner med en EPS på 0,14-0,16 euro i tredje kvartal og en svak bedring i fjerde kvartal. Samtidig sier de imidlertid at de ikke regner med ny vekst i markedet før inn i 2002 og at visibiliteten for fjerde kvartal er for dårlig til at de ønsker å uttale seg om dette kvartalet.

I denne forbindelse er det først og fremt utrullingen av GPRS og UMTS telefoner som er viktig. Det er nødvendig å få disse telefonene ut å markedet for å sikre vekst både hos selskapet og hos en rekke leverandører av tjenester og tilleggsprodukter. Blant annet norske Eltek ser gjerne at utrullingen kommer snarest.

På forhånd har ryktene gått om at selskapet ikke vil kunne levere GPRS telefoner i volum før på nyåret. Selskapet sier i dagens resultatrapport ingenting om når de forventer volum på GPRS-telefonene.

Selskapet sier imidlertid at de ikke ser betydelige inntekter fra UMTS-telefoner før fra midten av 2002, på tross av at utskipningen vil kunne starte i inneværende år.

Det er også viktig å legge merke til at marginene innen nettverksløsninger nå synker til 15,8 prosent. Dette var i og for seg ventet, men innebærer at heller ikke dette virksomhetsområdet løfter konsernet.

Det er særdeles viktig for Nokia at de viser aksjemarkedet god fortjeneste på dette området fordi selskapet har gått aggressivt ut med selgerfinansiering av nettverksoperatører som kjøper utstyret. Dette har allerede gitt problemer med å få inn penger fra en tyrkisk kunde.

Til toppen