Nokia spås en knallsterk framtid

Tar en utgangspunkt i en prognose fra Merrill Lynch gjengitt i 3G Mobile, er det Nokia som vil bli den suverene vinneren i kampen om hvilke mobiltelefoner folk foretrekker å kjøpe de neste årene. Nokia spås faktisk å ta 40 prosent av markedet i 2004, opp fra dagens markedsandel på 26 prosent.

Det er ikke måte på hva for slags positiv omtale Nokia blir til del i nyhetsbrevet 3G Mobile, som tilsvarende spår tilnærmet katastrofe for Ericssons planer om å skaffe seg markedsandeler på mobiltelefonsiden.

Nokia gis en sterk vekst fra 1999 på vel 26 prosent opp til 40 prosent i 2004, som den mest solide av mobilprodusentene og nesten dobbelt så stor som Motorola og Ericsson til sammen.

Av andre mobilprodusenter som styrker stillingen er Siemens, mens franske Alcatel spås og miste markedsandeler.

Blant de asiatiske produsentene øker intensiviteten, og selskap som Samsung og Sony ventes å styrke stillingen, mens andre selskap som NEC, Kyocera og Mitsubishi ikke gis vekstmuligheter. Merrill Lynch skriver at de asiatiske produsentene samlet sett øker markedsposisjonen fra 22 til 25 prosent.

Interessant er det også at en rekke av de mindre produsentene ventes å forsvinne nesten helt ut av markedet, i hovedsak som følge av de nye mobiltelefonene for tredje generasjon mobiltelefoni.

Markedsandel, salg av mobiltelefoner, verdensmarkedet:

1999 2000 2001 2002 2003 2004
Nokia 26 29 33 36 38 40
Motorola 17 18 18 16 16 16
Ericsson 11 11 10 10 9 9
Samsung 6 6 6 6 7 7
Panasonic 6 6 5 6 6 7
Siemens 4 5 6 8 8 8
Alcatel 4 4 5 4 3 2
Mitsubishi 3 4 4 3 3 2
Philips 3 4 3 2 1 1
Andre 41 18 12 11 10 9
Markedsverdi 440 580 690 800 930 -
Vekst i prosent - 33 20 16 15 -

Kilde: Merril Lynch, 3G Mobile, Dagens Industri

Til toppen