Nokia tror på én mrd. mobilkunder

En milliard kunder som hver har sitt mobiltelefonabonnement; dette er finske Nokias oppjusterte prognose som følge av sterkere vekst i telfonsalget enn forventet.

En milliard kunder som hver har sitt mobiltelefonabonnement; dette er finske Nokias oppjusterte prognose som følge av sterkere vekst i telfonsalget enn forventet.

Nokias konsernsjef, Jorma Ollila, presenterer tallene i forbindelse med åpningen av The Personal Communications Showcase (PCS '98) i Orlando senere i dag norsk tid.

- Sterk markedsutvikling i år styrker troen på at vi må oppjustere prognosene for fremtidig mobilpenetrasjon, ifølge Ollila, som sier at selskapet nå regner med en milliard (1.000.000.000) mobilbrukere i 2005. En betydelig del av disse abonnentene vil ha multimedia-muligheter i tråd med planene for neste generasjon mobiltelefoni, UMTS.

Nokias prognoser er beregnet med utgangspunkt i 250 millioner mobilbrukere mot slutten av første halvår 1998, samt at etterspørselen etter nye abonnement forventes å øke. Ifølge en pressemelding fra Nokia betyr økt mobiltelefonbruk også økt behov for å bytte ut eldre mobilapparater, og selskapet mener at 50 prosent av alle mobilterminaler som selges ved årtusenskiftet er til allerede eksisterende mobilkunder.

Andre mobilprognoser støtter tendensen, men ikke nødvendigvis vekstraten. Svenske Ericsson sin prognose, som går til 2003 og viser at det skal finnes 830 millioner mobilkunder i verden, ligger nærmest Nokia. En nylig publisert prognose fra Baskerville Communications Corp. forteller at det i 2007 vil finnes 715 millioner mobilkunder i verden.

Til toppen