Nokia trynet i lisensstrid

Nokia tapte en langvarig lisenssak mot InterDigital, og må ut med opptil 1,7 milliarder kroner.

Nokia tapte en langvarig lisenssak mot InterDigital, og må ut med opptil 1,7 milliarder kroner.

I likhet med mange andre globale aktører innen mobiltelefoni og operatørutstyr, har Nokia i mange år brukt patentert teknologi fra det amerikanske utviklingsselskapet InterDigital.

Den første lisensavtalen mellom InterDigital og Nokia ble undertegnet i februar 1999. Vilkårene definert i denne avtalen skulle gjelde ut 2001. Deretter skulle betalingen justeres enten gjennom direkte forhandlinger, eller ved å ta utgangspunkt i en eventuell lisensavtale inngått mellom InterDigital og andre store aktører. I mars 2003 undertegnet InterDigital avtaler med henholdsvis Ericsson og Sony Ericsson om lisenser innen 2G og 2,5G for både mobiltelefoner og operatørutstyr, og varslet Nokia at de samme vilkårene ville inntil videre også gjøres gjeldende for dem.

Nokia var uenig i InterDigitals tolkning av disse avtalene, og ba i juli 2003 om at saken måtte avgjøres av Den internasjonale voldgiftsdomstolen i Haag.

Avgjørelsen i voldgiftsdomstolen falt i juni i år, og fastsatte royaltyrater for hele perioden fra 1. januar 2002 til dags dato. Basert på disse ratene anslo InterDigital at Nokia måtte ut med mellom 232 millioner og 252 millioner dollar for å dekke lisensutgifter fra 1. januar 2002 til dags dato, inkludert forhåndsbetaling for stipulert lisens fram til 31. desember 2006.

Nokia avviste regnestykket, og brakte saken inn for en domstol i New York. Kjennelsen falt i går, og opprettholder voldgiftsdomstolens avgjørelse på alle punkter.

Nokia er dermed pålagt til å betale InterDigital opptil 252 millioner dollar, tilsvarende over 1,7 milliarder norske kroner.

Avgjørelsen får ingen følger for Nokias lisensiering av 3G-teknologi fra InterDigital, som ikke er gjenstand for strid.

Ifølge en uttalelse fra Nokia til Helsinki-børsen, er InterDigital villig til å forhandle om beløpets størrelse. Dette bekreftes i en melding fra InterDigital, der selskapet sier seg på den ene siden overbevist om at Nokia vil betale, på den andre siden klar til å bruke hardere juridiske hjelpemidler dersom Nokia nå ikke bøyer seg frivillig.

Til toppen