Nokia vant patentrunde mot Qualcomm

En motsatt avgjørelse kunne ført til et forbud mot salg av Nokia-mobiler i USA.

Nokia vant patentrunde mot Qualcomm

En motsatt avgjørelse kunne ført til et forbud mot salg av Nokia-mobiler i USA.

Finske Nokia, verdens største produsent av mobiltelefoner, og amerikanske Qualcomm, et teknologiselskap som utvikler elektroniske komponenter og ny teknologi for mobilkommunikasjon, kjemper mot hverandre i en patentstrid som kan få alvorlige følger, ikke bare for de to selskapene, men også for hele mobilbransjen.

Qualcomm er verdens nest største leverandør av brikker til mobiltelefoner, etter Texas Instruments. Rundt 75 prosent av Qualcomms overskudd stammer fra lisensinntekter på teknologipatenter. Alle leverandører av mobiltelefoner betaler Qualcomm for å få tilgang til teknologi som selskapet har utviklet de siste tjue årene.

I går kom den første rettslige kjennelsen i patentstriden mellom Nokia og Qualcomm: Den falt i Nokias favør, og kan tyde på at Qualcomm ikke står så sterkt som selskapet hevder.

Det avgjørende blir hvordan USAs internasjonale handelskammer ITC (International Trade Commission) forholder seg til kjennelsen: Hvis de slutter seg til vurderingene til dommer Paul Luckern, vil Nokia få et vesentlig overtak i nye lisensforhandlinger. I motsatt fall kan det gå så langt i Nokias disfavør at det blir forbudt å selge Nokia-mobiler i USA.

I den generelle striden mellom Nokia og Qualcomm, mener Qualcomm at Nokia betaler for lite for noen patenter, og bryter helt med andre patenter. Lisensavtalen mellom de to gikk ut i april, og forhandlingene om en forlengelse har brutt sammen.

Kjennelsen i går tar stilling til noen av patentene. Den sier ikke bare at Nokia ikke bryter disse patentene, men legger også til at det ene patentet er ugyldig. Patentene går tilbake til 1991, og danner grunnlaget for CDMA, en av de sentrale standardene for digital mobiltelefoni.

Qualcomm sier de vil kjempe for å vinne ITC over til sitt syn.

Nokia sier de håper ITC vil slutte seg til den aktuelle kjennelsen, og at dette kan få lisensforhandlingene over i et mer konstruktivt spor.

Qualcomm har også saksøkt Nokia i Europa og Asia. EU-kommisjonen etterforsker Qualcomm for mistanke om brudd på monopol-lover.

    Les også:

Til toppen