Nokia varsler UMTS-vekst i 2002

Finske Nokia justerer årets mobilsalg noe ned men tror på ny vekst i 2002, blant annet på grunn av økt salg av de nye UMTS-mobiltelefonene som kommer til høsten.

Nokia regner med på beholde marginene for sine mobiltelefoner på mellom 15 og 20 prosent i 2002, mens marginene på mobilnettsiden vil øke fra 10 til rundt 15 prosent i første halvår neste år. Nokias optimisme for 2002 presenteres av konsernsjef Jorma Ollila på et analytikermøte i USA i dag. Ifølge Nokia er nyhetene fra selskapet gode, i det minste sammenlignet med hva telekom- og IT-aktører generelt har prestert så langt i år.

Men som en dårlig nyhet bekrefter selskapet årets dårlige mobilsalg, og justerer ned sin prognose fra 390 til 380 millioner solgte terminaler. Selskapet tror på en vekst på mellom 10 og 15 prosent til neste år til mellom 420 og 440 millioner. Nokia tror på tosiffret vekst også ut over 2002.

I meldingen fra Nokia heter det videre at verden vil passere en milliard mobiltelefonbrukere første halvår 2002, og halvannen milliard passeres i 2005.

Nokia regner med at selskapets eget salg vil øke med 15 prosent neste år, med en sterkere vekst mot slutten av året noe selskapet stipulerer til 25-35 prosent. Dette skyldes i hovedsak nye produkter knyttet til utrullingen av tredje generasjons mobiltelefoni. Nokia har allerede varslet de nye mobiltelefonene klare til høsten og kamp om markedsandelene der målet fremdeles er 40 prosent. Men Nokia falt fra 33,9 prosent ved siste årsskifte til 33,4 prosent i tredje kvartal ifølge ferske tall fra Dataquest.

Nokia bekrefter nå at selskapet er klar med produktene for tredje generasjons mobilnett, også kalt for UMTS, 3G eller WCDMA. Selskapet vil levere flerbåndstelefoner fra neste høst noe som gjør det mulig å benytte mobiltelefoner både i gamle og nye digitale mobilnett. Og selskapet tror 3G-mobilene vil stå for 10 prosent av håndsettsalget i 2003.

Det finske selskapet har gjort stor suksess med mobiltelefoner og ikke fullt så bra på mobilnettsiden, men varsler 10 prosent vekst i hovedsak som en følge av at flere amerikanske mobilselskap skal bytte til GSM-nett. På GSM-nett har Nokia i dag en markedsandel på 30 prosent, noe selskapet tror vil øke til 35 prosent med leveransene til de nye mobilnettene, heter det i meldingen.

En viktig del av mobiloperatørenes vekstpotensiale i årene som kommer er nye tjenester. Nokia tror verdien av disse markedene vil øke fra vel 385 milliarder amerikanske dollar til 810 milliarder i 2006.

Og Nokia selv regner med at ens egen Nokia Club vil telle 50 millioner medlemmer i 2004, opp fra dagens 10 millioner. Inntektene fra denne klubben beregnes til en milliard euro i 2004.

Til toppen