Nokia-verdien faller på rekordtall

Nokia har aldri levert bedre resultat enn i dag, men ser skyer i horisonten. Dermed faller aksjekursen etter at selskapets resultat for år 2000 ble presentert tirsdag.

Nokia har aldri levert bedre resultat enn i dag, men ser skyer i horisonten. Dermed faller aksjekursen etter at selskapets resultat for år 2000 ble presentert tirsdag.

Nokia tjente 312 kroner for hver mobiltelefon selskapet solgte, i motsetning til Ericsson som fredag la fram tall som viste at selskapet tapte 500 kroner per mobil.

Årsaken til at Nokia tross sitt gode resultat faller ligger i at selskapet varsler fallende vekstrate i 2001. Nokia tror veksten vil ligge mellom 25 og 30 prosent i første kvartal og en gevinst på samme nivå som i fjor. Dette forklarer selskapet med svakere salgsvekst og økte kostnader i forbindelse med å skaffe seg markedsandeler. Omsetningen første halvår forventes å ligge på mellom 25 og 35 prosent, og den samme målsettingen ligger til grunn for perioden fram til 2003.

Konsernsjef i Nokia, Jorma Ollila, sier at Nokias resultat for fjerde kvartal og hele år 2000 er ingenting annet enn ekstraordinært.

- Tallene bekrefter at vi utvider vår forretningsplan i tråd med vår tidligere uttalte forventninger. Vi gikk inn i året med en lederrolle og har igjen bevist at vi kan gjøre lederskapet til markedsvekst. Støttet av suksessen i år 2000, føler jeg meg overbevist om at vi med vår solide finansielle stilling, ledende produkter, fleksible operasjoner og sterke varemerke er vel forberedt for fremtiden.

Nokia tror imidlertid på noe lavere marginer på mobilsiden. I 2000 solgte Nokia 128 millioner mobiler av verdensmarkedet på vel 405 millioner, etter en vekst i markedet på vel 45 prosent. Nokia mener selskapet har en markedsandel i det globale mobilmarkedet på 32 prosent. Samlet sett har verden nå en mobilpenetrasjon på 12 prosent ved årsskiftet.

Men Nokia reduserer også prognosen for det totale mobilmarkedet i 2001 fra 550 telefoner til mellom 500 og 550 millioner apparater. Det er overgangen fra andre generasjons mobiltelefoni (GSM) til tredje generasjons, som er hovedårsaken til nedjusteringen.

Derimot tror selskapet fremdeles på en sterk vekst av antall brukere, og tror verdens mobilkunder passerer én milliard i løpet av første halvår 2002. Det er opp fra dagens 715 millioner kunder.

52 prosent av omsetningen kommer fra Europa og viser svakt fallende tendens, Amerika tar unna 25 prosent, mens Asia og Stillehavsområdet øker svakt til 23 prosent av selskapets omsetning. Blant de største markedene er USA, Kina, Storbritannia, Tyskland og Italia. De ti største markedene stod for 64 prosent av omsetningen.

Nokia økte antall ansatte i 2000 med vel 5.000 personer til i overkant av 60.000.

Nokia leverer mobilnett til 100 GSM-operatører i verden og jobber nå for å inngå flere avtaler på GPRS enn de 50 kundene som Nokia så langt har levert slike nett til. 15 av GPRS-nettene er kommersielle og representerer ifølge selskapet halvparten av markedet.

Nokia planlegger å starte leveransene til tredje generasjons mobilnett i løpet av første halvår, med volumleveranser fra andre halvår

Nokia
(alle tall i milliarder euro)
2000 1999 Endring i prosent 1998
Salg 30,376 19,772 54 13.326
Nokia Networks 7,714 5,673 36 4.390
Nokia Mobile Phones 21,887 13,182 66 8.070
Nokia Venture 854 415 106 1.014
Drifts res. 5,776 3,908 48 2.489
Nokia Networks 1,358 1,082 26 960
Nokia Mobile Phones 4,879 3,099 57 1.540
Nokia Venture (387) (175) - (11)
Overskudd før skatt 5,862 3,845 52 2.456
Netto res. 3,938 2,577 53 1.750
Kilde: Nokia
Til toppen