BEDRIFTSTEKNOLOGI

Nøkkelkomponent klar fra Microsoft

AppFabric lover å effektivisere utvikling, kjøring og drift av avanserte tjenester.

26. mai 2010 - 11:46

Microsoft kunngjorde 20. mai at Windows Server AppFabric er tilgjengelig som «Release Candidate». AppFabric kan beskrives som en utvidelse av applikasjonsserverrollen til Windows Server. Hensikten er å la applikasjoner hente mer grunnleggende funksjonalitet fra infrastrukturen, slik at det blir mer effektivt å utvikle, kjøre og drifte avanserte tjenester både internt i bedriften og eksternt over Internett.

Mange av forbedringene og effektiviseringene som AppFabric lover, krever orkestreringsverktøyet BizTalk Server 2010. Denne er tilgjengelig i beta, og loves allment tilgjengelig i løpet av tredje kvartal.

Til sammen utgjør AppFabric og BizTalk Server en vesentlig styrking av Microsofts programvareinfrastruktur, heter det i beskrivelser fra leverandøren.

AppFabric vil være gratis tilgjengelig for dem med lisenser til Windows Server 2008.

Av den offisielle nettsiden til AppFabric går det fram at teknologien finnes i to varianter, for henholdsvis Windows Server og nettskyen Windows Azure. Ifølge beskrivelsen av Windows Server AppFabric som er lagt ut av David Chappell – en konsulent som Microsoft gjerne tyr til for å popularisere sin teknologi – kan en slik presentasjon være egnet til å forvirre, i hvert slik AppFabric framstår i dag (følg lenken til «introductory white paper»).

Ifølge Chappell skal ikke applikasjonsutviklere behøve å bruke tid på å lage infrastruktur. Det de trenger av infrastruktur skal tilbys av plattformen som de bygger på. AppFabric er en del av Microsofts bestrebelser på å etterleve dette kravet.

I sin første utgave, tilbyr AppFabric to ulike typer tjenester, henholdsvis «Caching Services» og «Hosting Services». En applikasjon kan benytte seg av begge, eller bare den ene av tisse tjenestetypene.

Hensikten med «caching services» er å hindre flaskehalser når flere brukere trenger tilgang til data som leveres fra én database. AppFabric kan mellomlagre hyppig aksessert data i minne, ved å opprette det Microsoft kaller cache-klynger. For ekstra trygghet, kan AppFabric pålegges å sørge for at det som er mellomlagret på én fysisk maskin, alltid er kopiert til minnet i en annen fysisk maskin.

Vertstjenestene («hosting services») kommer til nytte når man utvikler, kjører og drifter applikasjoner som tilbyr sin funksjonalitet i form av tjenester. Tidligere har Microsoft omtalt denne delen av AppFabric under kodenavnet «Dublin». Chappell forklarer at disse tjenestene for så vidt ikke oppretter noen ny infrastruktur, men at de bygger på det som allerede finnes i webserveren IIS (Internet Information Services) og aktiveringstjenesten WAS (Windows Process Activation Service). Det AppFabric gjør er å utvide disse komponentenes evne til å kjøre og styre tjenester formidlet av enten den allmenne WCF (Windows Communication Foundation) eller den mer spesialiserte arbeidsflyttjenesten WF (Windows Workflow Foundation).

AppFabric tilbyr blant annet en «Dashboard» som gir løpende oversikt over alle løpende tjenester støtte av WCF og WF.

Det vesentlige poenget her er at AppFabric kan tilby arbeidsflyttjenester til en applikasjon. Hvis en arbeidsflyt trenger tilgang til for eksempel en ERP-applikasjon, opptrer AppFabric i partnerskap med BizTalk Server: Oppgaven til AppFabric er å ta seg av arbeidsflyten, mens BizTalk sørger for integrasjonen. Arbeidsflyttjenesten i AppFabric bruker BizTalk for å knytte seg til andre applikasjoner.

– Bruk AppFabric Hosting Services til å lage skreddersydde applikasjoner, og bruk BizTalk Server til å løse utfordringer innen integrering, anbefaler Chappell.

Han illustrerer dette slik:

 <i>Bilde: David Chappell</i>
Bilde: David Chappell

Alt dette skjer internt. Hvordan skal man så eksponere tjenester over Internett? Det er her Azure kommer inn, gjennom en komponent kalt Service Bus. Chappell bruker denne skissen til å illustrere hvordan Service Bus kan gjøre en intern WCF-tjeneste tilgjengelig for brukere over en åpen forbindelse:

 <i>Bilde: David Chappell</i>
Bilde: David Chappell

Chappell skriver at det Microsoft i dag kaller «Windows Azure AppFabric» ikke er annet enn Azure-komponenten som omfatter Service Bus.

– Navnet til tross, er det i dag ingen felles teknologi med Windows Server AppFabric, slår han fast.

Etter hvert vil dette endre seg, og begge hoveddelene av AppFabric, det vil si både Caching Services og Hosting Services, vil få sin plass i Azure. Når det skjer, vil utviklere kunne dra nytte av at Windows Server og Windows Azure tilbyr den samme infrastrukturen for applikasjoner.

Til sammen kan de tre komponentene, AppFabric hosting Services, Service Bus og BizTalk Server, spille sammen i sammensatte applikasjoner («composite applications»). Chappell bruker denne skissen for å vise hvordan en bruker kan tilbys en sammensatt applikasjon implementert som en arbeidsflyttjeneste, der Service Bus formidler en kjøpstjeneste fra en ekstern partner, og BizTalk Server formidler ERP-appllikasjonen, mens CRM-applikasjonen har en direkte forbindelse til arbeidsflyttjenesten.

 <i>Bilde: David Chappell</i>
Bilde: David Chappell
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.