Nøkkelprodukter styrkes av konkursprosessen i Divine

- Vi har forklart våre nordiske kunder hvorfor nøkkelproduktene styrkes av konkursprosessen i morselskapet, forteller Truls Berg i divine Nordic.

- Vi har forklart våre nordiske kunder hvorfor nøkkelproduktene styrkes av konkursprosessen i morselskapet, forteller Truls Berg i divine Nordic.

I går kveld organiserte divine Nordic et stort kundearrangement i Oslo, i samarbeid med partnerne IBM, Sun, Bekk, Creuna, Datametrix og DM-huset. Den administrative sjefen i divine, COO Ken Kinsella, kom ens ærend fra Chicago for å delta på arrangementet. Hensikten var å informere om situasjonen etter at Divine har søkt beskyttelse etter kapittel 11 i den amerikanske konkursloven, og fjernet fra noteringen på Nasdaq.

    Les også:

Den nordiske virksomheten til Divine er bygget rundt den opprinnelige kjernevirksomheten i selskapet, programvaredivisjonen.

– Problemene til Divine skyldes for mange oppkjøp over for kort tid, og at ledelsen undervurderte den finansielle integrasjonsutfordringen, sier daglig leder i divine Nordic, Truls P. Berg, til digi.no.

– Den utløsende faktoren for beskyttelsen under kapittel 11, krangelen rundt abonnementsformidlingstjenesten RoweCom, angår ikke den nordiske virksomheten overhodet. Programvaredivisjonen er en profitabel operasjon i 16 land, herunder Norden.

Budskapet til COO Ken Kinsella var at det foreligger flere konkrete bud på programvaredivisjonen.

– Jeg er her i dag for å understreke styrken ved våre produkter, verdien i våre enorme kundemasse og den strategiske viktigheten vi ser i å ha en tung Nordisk operasjon, sa Kinsella. – Norden et strategisk viktig satsingsområde. Med erfarne gründere bak roret er vi i god stand til å utnytte og lære av det nordiske markedets avanserte bruk av IT som middel for økt konkurransekraft. Jeg ser vår nordiske operasjon også som et strategisk brohode mot det nye Europa.

Truls Berg sier til digi.no at han regner med en avklaring av oppkjøpet av programvaredivisjonen i løpet av få uker. Visjonen om produkter for økt samhandling på tvers av firmagrenser, med websentriske og kundefokuserte løsninger etter legoklossprinsippet, er stadig gyldig.

– Selv om det fortsatt er ubesvarte spørsmål, vil produkttilbudene rundt Content Server, Conversations og Velocity komme styrket ut av prosessen i form av en mer fokusert tilbyder sier teknologiansvarlig Torstein Thorsen.

– Selskaper som Statens Vegvesen, Oslo Børs, Telenor, TeleDanmark og Radisson SAS er allerede kunder. Vi har en god posisjon for fremtidig forretning i Norden.

Berg og Thorsen tror den pågående reorganiseringen vil refokusere hele selskapet på disse nøkkelproduktene.

– At Divine ikke lenger børsnoteres er en naturlig følge av konkursprosessen, og en fordel for det stykkvise salget av selskapet. De underliggende verdiene i Divine er langt større enn det som framgår av aksjekursen, avslutter Berg.

Til toppen