Nølende kunder gjør Cisco spak

Kraftig kursfall: Gode kvartalstall druknet i labre utsikter for bransjens værhane.

Usminkede kommentarer er kjennemerket til Cisco-sjef John Chambers. Hans advarsler om utfordrende økonomisk situasjon i inneværende kvartal ble tatt svært alvorlig på børsen.
Usminkede kommentarer er kjennemerket til Cisco-sjef John Chambers. Hans advarsler om utfordrende økonomisk situasjon i inneværende kvartal ble tatt svært alvorlig på børsen. (Bilde: All Over Press / Getty Images)

Kraftig kursfall: Gode kvartalstall druknet i labre utsikter for bransjens værhane.

Cisco presenterte i går kveld sine tall for kvartalet fram til 28. april, regnskapsårets tredje. Sammenliknet med samme kvartal i fjor økte omsetningen med 6,6 prosent til 11,6 milliarder dollar. Nettoresultatet etter skatt økte med 19.8 prosent til 2,2 milliarder dollar. Tallene var i tråd med analytikernes forventninger: Det siste året har Cisco omstrukturert og omorganisert, og kvittet seg med mange årsverk. En del av omsetningsøkningen skyldes større etterspørsel fra teleoperatører i Japan, som følge av tsunamien i fjor våres.

Cisco Norge forteller at de fortsetter å vokse raskere enn morselskapet, og at veksten gjelder alle tre kjerneområder, det vil si nettverk, samhandling og datasenter.

– Veksten var spesielt sterk innenfor datasenter og sikre, intelligente nettverk. I tillegg vokste vi solid innen videokonferanseløsninger, IP-telefoni og samhandlingsløsninger, sier Jørgen Myrland, administrerende direktør i Cisco Norge.

Han forklarer videre at veksten var «solid» på tvers av alle kundesegmenter, og «spesielt stor» blant større bedrifter og i offentlig sektor. Et viktig prosjekt var moderniseringen av det norske bakkenettet for digital-tv, i samarbeid med Media Nettverk.

Globalt sett framhever toppsjef John Chambers satsingen på intelligente nettverk for å løse utfordringer knyttet til nettskytjenester, video og mobil.

I sine kommentarer til utviklingen framover, kom Chambers med klare advarsler: Det er «pågående utfordringer i økonomien», og store kunder er «forsiktige», og tenderer til å redusere takten i IT-investeringene.

Situasjonen er spesielt vanskelig i Europa, og i forhold til de største kundene. I begge tilfeller ser Chambers for seg en fare for synkende omsetning.

Kommentarene ble dempet av en påpekning av at man ikke står overfor noen betydningsfull krise. Men avtaler tar lengre tid å forhandle, og de tenderer til å være mindre omfattende enn før.

Prognosen for omsetning og overskudd i inneværende kvartal ble følgelig mindre enn det analytikerne hadde ventet.

Pessimismen smittet over på børsen da tallene ble kjent etter stengetid, og Cisco-aksjen falt 8,7 prosent.

Cisco har tradisjonelt ligget i forkant av den økonomiske utviklingen i IKT-bransjen, og oppfattes følgelig som værhane. Hvis denne antakelsen fortsatt er gyldig, kan resten av bransjen grue seg til vinteren.

Til toppen