Nøler med å bytte ut Windows XP

Svak økonomi er den vanligste årsaken.

Nøler med å bytte ut Windows XP
Oppgraderingskostnadene er blant de vanligste årsakene til at mange bedrifter ennå ikke har skiftet ut Windows XP med noe mer moderne. Bilde: Jeff Christensen/Getty Images/All Over Press

Det amerikanske selskapet Spiceworks, som blant annet tilbyr løsninger for å holde orden på virksomheters maskinvare og programvare, har spurt drøyt 1300 IT-medarbeidere i Nord-Amerika og Europa om status og planer for Windows XP i deres respektive bedrifter.

Den 8. april 2014 avslutter Microsoft den offisielle støtten for det aldrende operativsystemet, noe betyr at det ikke lenger vil bli distribuert sikkerhets- og feilfikser til Windows XP. På litt lenger sikt kan det også bety at ny programvare og maskinvare ikke vil fungere sammen med Windows XP, nettopp fordi Microsoft avslutter supportprogrammet.

Dette har vært kjent lenge og er en normal del av livsløpet til Microsofts programvare. Likevel er det fortsatt svært mange som bruker Windows XP, også i selskaper med IT-ansatte. Omtrent 25 prosent oppgir at de har Windows XP minst halvparten av de nettverkstilknyttede pc-ene de administrerer.

Windows XP-andelen til nettverkstilknyttede pc-er i bedrifter som har pc-er med Windows XP.
Windows XP-andelen til nettverkstilknyttede pc-er i bedrifter som har pc-er med Windows XP. Bilde: Spiceworks

I rapporten skriver Spiceworks at 76 prosent av de spurte IT-medarbeiderne fortsatt administrerer systemer med Windows XP. Blant disse planlegger 36 prosent å beholde minst ett system med Windows XP også etter utløpsdatoen.

60 prosent av selskapene som fortsatt bruker Windows XP hadde i oktober – da undersøkelsen ble gjennomført – startet på prosessen med enten å oppgradere operativsystemet til pc-ene eller å kjøpe nye pc-er. Mesteparten av de øvrige selskapene har planer om å gjøre det i tiden fram mot april. Men rundt 15 prosent oppga at de ville vente til etter at Microsoft slutter å støtte Windows XP eller at de ikke vet når dette skal skje.

Årsakene

Hovedårsaken til at selskapene ikke har byttet ut Windows XP for lenge siden, ser ut til å handle om økonomi. 55 prosent av de spurte oppga budsjettbegrensninger blant årsakene til å vente. 39 prosent nevnte mangel på tid, men 31 prosent oppga mangel på ressurser. 30 prosent nevnte kompatibilitet med virksomhetskritisk programvare som en årsak.

Blant selskapene som har konkrete planer om å oppgradere eller skifte ut i alle fall noen av XP-maskinene, oppgir 49 prosent at de planlegger å oppgradere til Windows 7, mens 48 prosent oppga at de planlegger å kjøpe nye pc-er med Windows. Hele 96 prosent av selskapene har én eller flere pc-er med Windows 7 fra før. 55 prosent har én eller flere Windows 8.x-maskiner, mens 26 prosent har maskiner med Windows Vista. 30 prosent har OS X-maskiner i bedriften, mens 28 prosent oppga at de bruker Linux på én eller flere maskiner.

74 prosent av de som velger å gå over til Windows 7, oppgir at det å kunne opprettholde en tilsvarende brukeropplevelse er blant årsakene. Men mange oppgir også kompatibilitet med bedriftens eksisterende programvare eller maskinvare som en årsak.

Hele rapporten er tilgjengelig her.

    Les også:

Les mer om: