Nor-Vista

Den norske versjonen av AltaVista, som drives av Telia, skal etter sigende være det raskeste søkeverktøy for norske Internettbrukere. Den fysiske enheten er lokalisert i Sverige og fungerer som søkemotor for hele Europa.

Den norske versjonen av AltaVista, som drives av Telia, skal etter sigende være det raskeste søkeverktøy for norske Internettbrukere. Den fysiske enheten er lokalisert i Sverige og fungerer som søkemotor for hele Europa.

Med AltaVista-teknologi fra Digital og sitt eget intranett, introduserer Telia sin egen europeiske søkemaskin. AltaVista-basen finnes også i norsk versjon, som en del av Telias forestående Internettsatsing i Norge.

-Vi har kanskje Europas raskeste linjer til USA, og det er disse som idag benyttes av AltaVista enheten i Sverige, sier Gunnar Evensen, viseadministrerende direktør i Telia Norge. Han vil imidlertid ikke gå inn på hvilke økonomiske insentiver som ligger bak avtalen med Digital. Det eneste som er sikkert er at den norske søkemaskinen vil bli delvis reklamefinansiert. Indikasjonen på dette er den tomme reklameplassen på hovedsiden, der det fortsatt søkes etter annonsører.

-Jeg kjenner ikke til detaljene rundt annonsedelen. Dette er riktignok bare begynnelsen på en mer omfattende norsk Internettsatsing, sier Evensen.

Til opplysning kan det nevnes at det foreløpig kun er førstesiden på Telias AltaVista som er på norsk. Søkekommandoene er fremdeles på engelsk, det samme gjelder også de øvrige sidene der alt er engelskspråklig.

Til toppen