Norad vil kople Sri Lanka-IT til Norge

Norad vil skape arbeidsplasser i utviklingsland, og inviterer IKT-bedrifter fra Sri Lanka til Norge for bedriftssamarbeid.

Norad vil skape arbeidsplasser i utviklingsland, og inviterer IKT-bedrifter fra Sri Lanka til Norge for bedriftssamarbeid.

Stadig flere norske IT-bedrifter velger å sette ut IT-tjenestene til utlandet, som også er trenden ellers i Europa. En fersk Gartner-analyse viser at europeiske IT-sjefers høyeste prioritet nå er prosjekter som hjelper bedriften å vokse.

Outsourcing scoret dermed høyest. Til sammenligning havnet denne prioriteringen på 18. plass i fjor.

I Norge har både IKT-Norge og NHOs Abelia tatt med norske IKT-bedrifter til fjerne Østen for å kartlegge muligheter for å sette ut IT-drift.

Nå får bransjeorganisasjonene drahjelp fra direktoratet for utviklingsarbeid, Norad med det såkalte «MatchMakingProgrammet» for bedriftssamarbeid på Sri Lanka.

Norad har som mål å hjelpe utviklingsland med å overføre norsk teknologi og å skape arbeidsplasser.

30. mai kommer seks ledende IKT-bedrifter fra Sri Lanka til Norge for å presentere sin kompetanse. Matchmakingprogrammet vil fokusere på erfaringer fra norske bedriftsetableringer på Sri Lanka.

– Outsourcing vil før eller senere tvinge seg fram. Det har allerede vært en trussel i lang tid i Baltikum og Kina, nå er det fjerne Østen som står for tur, sier konsulent Jan Hegsvold i Norad til digi.no.

Det er allerede flere norske selskaper som har satt ut utvikling og programmering til India og noe til Sri Lanka.

Hegsvold tror både India og Sri Lanka egner seg godt for IT ettersom forretningsspråket er engelsk.

Han har store forventninger til bedriftsmøtet med Sri Lanka. Ettersom Sri Lanka er en tidligere koloni under England, er både språket og skikkene tilpasset Vesten. Sri Lanka vil dermed raskt kunne tilpasse seg norske forhold, mener Hegsvold.

    Les også:

Til toppen