NorCERT-sjefen slutter

Går til ny teknologi-avdeling i Kripos.

NorCERT-sjefen slutter
Eiliv Ofigsbø slutter i NorCERT. Over sommeren begynner han i en ny teknologi-avdeling i Kripos. Bilde: NSM

Eiliv Ofigsbø går av som avdelingsdirektør i NorCERT, operasjonssenteret som overvåker og bistår i å håndtere alvorlige dataangrep mot kritisk norsk infrastruktur.

Det bekrefter Kjetil Berg Veire, informasjonssjef i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) til digi.no.

– Han slutter i praksis i slutten av august, sier Veire.

NorCERT er underlagt det halvmilitære direktoratet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), og følger blant annet kybertrusler gjennom det nasjonale sensorsystemet VDI (varslingssystem for digital infrastruktur) og et utbredt internasjonalt samarbeid.

Operasjonssenteret har i flere år meldt om et stadig økende trusselbilde, med forsøk og faktiske tilfeller av datainnbrudd, sabotasje og hacking.

Stillingen som sjef for arbeidet med å bekjempe disse utfordringene er nå lyst ut. I stillingsannonsen heter det at de «søker leder for landets viktigste og mest spennende miljø for operativ IKT-sikkerhet». Søknadsfrist er 18. august.

Kripos satser digitalt

Etter det digi.no får opplyst var Ofigsbø klar for nye utfordringer etter å ha ledet NorCERT i nærmere to år. Neste stopp blir Kripos, der han skal lede en helt ny avdeling.

Kripos er i ferd med å gjennomføre en omorganisering for å møte utfordringene de står overfor. Dette inkluderer tydeligvis en økt satsing på digitale flater.

Eiliv Ofigsbø, som foruten informatikkutdannelse fra Universitetet i Oslo også har militær utdannelse, blir nemlig leder for en nyopprettet avdeling for teknologi og operative støttetjenester.

Ofigsbø er for tiden på ferie og ønsket ikke å svare på telefonhenvendelser fra pressen da digi.no ringte mandag.

OPPDATERT kl 13.30:

Kripos' nye avdeling «teknologi og operative tjenester» får i hovedoppgaver analyse, teknologi og etterforskningsstøtte – herunder bevissikring, metodeutvikling, bistand til norsk politi og aktiv deltakelse i Kripos' etterforskning.

– Avdelingen jobber tett med eksterne samarbeidspartnere i inn- og utland og regnes som ledende innen sitt fagfelt. Den har i dag cirka 100 medarbeidere med politifaglig og teknologisk bakgrunn, opplyser kommunikasjonsjef Anne Bye Sandal i Kripos.

Ofigsbøs nye avdeling skal være operativ fra 1. august med følgende seksjoner:

  • Seksjon for operativ kriminalanalyse
  • Seksjon for elektroniske spor
  • IRES (internettrelatert etterforskningsstøtte)
  • Seksjon for nasjonal kommunikasjonskontroll
  • Seksjon for operative tjenester

    Les også:

Les mer om: