Nord-Korea vil lansere mobiltelefoni

Det lukkede Nord-Korea vil lansere mobiltelefoni før Kim Il Sungs 90 års fødselsdag, den 14. april 2002.

Per i dag er det ikke tillatt å ta med seg mobiltelefoner inn i Nord-Korea, hvis du er utlending på reise i landet. For lokalbefolkningen er mobiltelefoner helt ukjent. Unntaket er frihandelssonen i de nordlige Rajin og Sonbong-provinsene, der en i samarbeid med et kinesisk mobilselskap opererer basestasjoner for å tilby forreteningsreisende mobiltelefoni i en spesiell sone etablert etter initiativ fra blant annet FN..

Nå er landets kommunikasjonsmyndigheter i full sving med å introdusere mobiltelefoni som en ny form for kommunikasjon. Dette skjer etter ordre fra landets øverste leder, Kim Jong Il. Ordren lyder på at tjenester skal være tilgjengelige før 15. april, som er 90 årsdagen for landets tidligere og nå avdøde leder Kim Il Sung, melder Chosuns engelskspråklige utgave.

Kim Jong Il, sønn av Kim Il Sung, har vært på flere besøk i Kina og har vist stor interesse for moderne teknologi. Målet er å etablere produksjon av datautstyr i Nord-Korea, mest sannsynlig som underleverandører til kinesiske og sørkoreanske bedrifter.

Så langt har ingen mobilselskap fra Sør-Korea vist intresesse for mobilplanene til tross for en invitasjon, dels på grunn av de dårlige kommersielle vilkårene for mobiltelefoni i den stalinistisk styrte Nord-Korea.

Dagens kommunikasjonsløsninger i Nord-Korea er mildest talt elendige, med svært dårlig utbygd fasttelefoninett. Medvirkende er nok også at en må ha tillatelse fra høyeste hold for å ringe andre via telefoner, noe som bare gis til de mest lojale partimedlemmene.

Til toppen