Nordea flytter all IT til Sverige

Etter mange års dragkamp og utsettelser er det nå klart: Nordea flytter all IT til et datasenter i Sverige som skal bygges og eies sammen med IBM.

Den nordiske storbanken Nordea, der Kreditkassen gikk inn, skapte et av de største IT-konsolideringsprosjektene i Norden.

Mye av grunnlaget for å skape storbanken var muligheten for å kutte IT-kostnader. Men siden fusjonsprosessen starter i 1997 har ikke Nordea gjort noe og bruker fremdeles et utrolige 5,8 milliarder kroner på IT i året. Dette fikk digi.no vite av den norske IT-sjefen Jarle Haug i desember i fjor.

IT-staben til de fire bankene teller 1050 ansatte og i tillegg kommer alle som arbeider for selskapet på heltid, for eksempel i datasentralene til EDB Business Systems.

Haug understreket i desember overfor idg.se at Nordea ikke var interessert i outsourcing, noe som over tid betyr slutten for selskapet avtale med EDB Business Partner og deres Teamco-sentral som driver Nordeas stormaskiner og sentrale banksystemer.

Målet er klart; Alt skal samles i en felles driftssentral og i dag kom den bekreftende pressemeldingen: Datasentralen skal lokaliseres i Sverige, ikke Polen som enkelte har spekulert i.

Med den nye driftssentralen skal Nordea rydde opp i all sin programvare. For Nordea sitter på hele 9000 forskjellige programmer, mye av det egenutviklet, ifølge Haug. Målet er færre programmer og mindre egenutvikling. Allerede til neste år skal utviklingen reduseres med 20 prosent.

Nordea melder at selskapet nå innleder eksklusive forhandlinger med IBM om å bygge driftssentralen.

Etter hva digi.no forstår sto konkurransen mellom IBM og finsk/svenske TietoEnator.

IBM skal åpenbart eie deler eller hele driftssentralen, men hvor mye er ikke oppgitt. Samarbeidet skal organiseres gjennom dannelsen av et joint venture-selskap.

"Løsningen er basert på IBMs 'e-business on demand', som vil sette Nordea i stand til bedre å overvåke og styre IT-forbruket ved å få IT-kapasitet og forretningsbehov på linje på en fleksibel måte", skriver banken i sin pressemelding.

På norsk betyr dette at Nordea skal kunne leie den ytelsen man trenger fra IBM etter hvert som dette behovet svinger opp og ned.

Planen er å sluttføre forhandlingene og starte partnerskapet i løpet av tredje kvartal 2003.

- Vi skal eie datasenteret sammen. Fordelingen, hvor i Sverige datasentralen skal ligge, når senteret skal settes i drift og mye annet skal vi nå forhandle om, sier Leif Lindqvist, IBMs Nordiske konsulentsjef til digi.no.

Dermed vil det drøye til minst ute på høsten før det blir klart hvor mange norske IT-ansatte som mister jobben.

Til toppen