Nordea tjenesteutsetter til India via Capgemini

Nordeas bankkontoer vil snart delvis driftes fra India. En rekke ansatte flyttes.

Nordea tjenesteutsetter til India via Capgemini

Capgemini Sverige og Nordea har signert en intensjonsavtale om outsourcing av administrative systemer og datavarehusløsninger. Avtalen innebærer at Capgemini overtar vedlikehold og utvikling av programvare innen finans, personalledelse og innkjøpssystemer, inkludert SAP og eksisterende forretningssystemer i de respektive områdene i tillegg til datalagring.

Som endel av avtalen overtar Capgemini 90 Nordea-ansatte i Sverige, Danmark, Finland og Norge. De vil flyttes over 1. oktober og det er ifølge selskapene ingen planer om nedskjæringer i forbindelse med tjenesteutsettingen.

- Nordea arbeider med å forbedre effektivitet, produktivitet og fleksibilitet i sin drift. I og med at vedlikehold og utvikling av administrative systemer innen IT-relaterte oppgaver som programmering, testing, andrelinje brukerstøtte og feilretting ikke er del av Nordeas kjernevirksomhet, gir det mening å oursource disse tjenestene til en strategisk partner. I den sammenhengen hadde Capgemini den beste løsningen, sier Markku Pohjola, viseadministrerende direktør i Nordea i en pressemelding.

Capgemini vil levere tjenester fra kontorer i de nordiske land og fra Mumbai i India.

- Det er blant annet kontoer og IT-systemer som blir outsourcet til India, sier Kjell J. Flø, informasjonssjef i Nordea Norge til NA24.

Av de 90 ansatte som er berørte er det bare to nordmenn. Flesteparten av de ansatte som berøres jobber i Stockholm.

- Outsourcing vil spille en avgjørende rolle i den videre utvikling av finanssektoren. Derfor er det en glede for oss å samarbeide med Nordea, og bidra til å forbedre deres konkurransedyktighet, sier Paul Hermelin, administrerende direktør i Capgemin i en pressemelding.

Kontrakten løper i første omgang over fem år.