Nordea vil satse på nettbutikker

Nordea ser et stort vekstpotensial i kortavtaler med nettbutikker.

Nordea ser et stort vekstpotensial i kortavtaler med nettbutikker.

Det er fortsatt uklart hvor mange nettbutikker som finnes i Norge. Usikre betalingsrutiner og behovet for innføring av terminaler og kortavtaler med bankene, kan være en av grunnene til at firmaer vegrer seg for å starte handel over nett.

Teller er Norges største kortinnløser, og har ansvar for Visa- og MasterCard-kort. De har i dag avtale med 60 000 butikker, hvorav 800 rene norske nettbutikker.

Omsetningen med Visa-kort i Norge var nærmere 400 milliarder kroner i 2005. Netthandelen sto for rundt syv milliarder av disse.

I tillegg har gamle Europay Norge blitt til SEB Kort og Euroconex. Tidligere var alle transaksjoner knyttet til Europay og Visa. Nå varsler Nordea en aggressiv tilnærming til dette markedet.

Det nordiske bankkonsernet Nordea, som er representert i åtte land, har blitt både kortutsteder og kortinnløser for butikker. I tillegg tilbyr Nordea betalingsterminaler, og blir dermed en konkurrent til for eksempel Cardia, Paynett og Dips.

Assisterende banksjef Erik Johansen i Nordea sier til digi.no at banken i løpet av halvannet år har tegnet kortavtaler med 4 000 bedriftskunder bare i Norge.

Foreløpig har Nordea ingen avtaler med nettbutikker, men det vil skje mye på denne fronten i løpet av 2006, lover Johansen.

Nordea kjører en pilottest mot en håndfull nettbutikker. Johansen håper at det innen inneværende år kan øke til et tredoblet siffer.

– Hvorvidt vi snakker om 100 eller 899 nettbutikker er uvisst, men at det er et stort vekstpotensial er det ingen tvil om, sier han til digi.no.

Han mener at Nordea-tilbudet om å tilby både Bankaxept, Master og Visa til ett kort, kan trekke til seg mange kunder som kan bruke kortet både direkte og som et kredittkort.

Kortbruk kan bli en svært lønnsom forretning for Nordea, som ved å utstede kort, installere terminaler og tilby en såkalt serviceavgift kan tjene opptil 2,5 prosent av det butikkene omsetter.

Johansen tror det vil skje mye framover på netthandel av reiser, klær, sko, mat og andre forbrukerartikler. Han ser også for seg at norske butikker kan utvide salget mot Europa for øvrig.

– Netthandelen vil vokse fordi butikker kan kutte ut husleie, personale og andre driftskostnader som vil gi et langt mer attraktivt utbytte for butikkeiere, mener han.

Nordmenn er i dag Nordens mest ivrige kortbrukere målt i forhold til befolkning.

Til toppen