Norden best på digital tilgang

Alle de nordiske landene gjør det bra i ITUs undersøkelse om innbyggernes tilgang på informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Alle de nordiske landene gjør det bra i ITUs undersøkelse om innbyggernes tilgang på informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Selv om enkelte asiatiske land blander seg inn i striden, er alle de nordiske landene med blant de ti øverste på Digital Access Index (DAI) som utarbeides av International Telecommunications Unions (ITU).

    Les også:

Indeksen kombinerer åtte variabler innenfor fem områder, for å gi et samlet resultat for hvert land. De fem områdene er tilgang på infrastruktur, prisen på aksess, utdanningsnivå, kvaliteten på IKT-tjenester samt hvor mange som faktisk benytter Internett.

Det ideelle tallet i indeksen er 1, og nærmest kommer Sverige med indeksverdien 0,85. Topp ti er som følger:

Land Resultat
Sverige 0,85
Danmark 0,83
Island 0,82
Sør-Korea 0,82
Norge 0,79
Nederland 0,79
Hong Kong 0,79
Finland 0,79
Taiwan 0,79
Canada 0,78

Indeksverdiene er gjengitt i tabellen med to desimaler, mens sorteringen er gjort med utgangspunkt i verdier med tre desimale.

I en pressemelding fra ITU sier Michael Minges fra ITUs enhet for marked, økonomi og finans, at begrenset infrastruktur til nå har vært den største hindringe for å snevre inn det "digitale skillet" mellom land med lav DAI og land med høy DAI.

- Vår forskning viser derimot at pris på tjenestene og utdanning er like viktige faktorer, sier Minges.

Langt flere detaljer finnes på denne siden hos ITU.

Undersøkelsen er basert på tall fra 2002.

Til toppen