Norden utfordrer Negropontes Medialab

Toneangivende miljøer i Sverige, Danmark, Finland og Norge vil opprette et felles nettverk, kalt Nordic Interactive, for å koordinere og stimulere forskning og utdanning i interaktive medier.

Toneangivende miljøer i Sverige, Danmark, Finland og Norge vil opprette et felles nettverk, kalt Nordic Interactive, for å koordinere og stimulere forskning og utdanning i interaktive medier.

- Representanter for forskere i disse landene vil samles til et første uformelt møte i Stockholm i morgen formiddag, opplyser professor Knut Lundby, direktør for InterMedia ved Universitetet i Oslo. Han vil fungere som norsk representant i interimstyret for Nordic Interactive.

Initiativet for Nordic Interactive kommer fra svensk hold. Som motvekt til at det amerikanske Massachusetts Institute of Technology etablerte sin Medialab i Sverige, gikk forskere sammen om å etablere det frittstående Interactive Institute. Dette instituttet ledes av Kenneth Olausson. Det finansieres gjennom en årlig bevilgning på 30 millioner svenske kroner fra Löntakerfondet, og har etablert virksomhet i Stockholm, Göteborg og Malmö.

Olausson har også fått flere bedrifter, blant dem Ericsson, interessert i den videre satsningen. Offentliggjøringen av Nordic Interactive faller samtidig med prisutdelingen i Stockholm i The Global Bangemann Challenge, en EU-konkurranse der flere hundre IT-forskere verden over tevler med sine prosjekter. Og mens alle verdens IT-forskeres øyne er rettet mot Stockholm, skaper Olausson enda bredere interesse ved å få den svenske næringsministeren Björn Rosengren til å kunngjøre Nordic Interactive-initiativet allerede i kveld, under galla-middagen.

Olausson har sendt ut en pressemeldingen der han sier at dersom Nordic Interactive skal få fullt gjennomslag, håper han at initiativet skal trekke til seg 100 millioner kroner per land per år, for riktig å markere hvor langt man er kommet innen interaktive medier i Norden, og for å sørge at nivået holder seg godt over vanlig verdensklasse.

- De er nok kommet noe lenger i Sverige, innrømmer Lundby.

- Det er også stor aktivitet i Danmark og Finland. I Norge føler vi oss som fjerde hjul på lasset. Vi ønsker ikke å ligge etter i ambisjonsnivå, men vi har mye igjen å diskutere og organisere.

De viktigste delene av det norske nettverket er likevel klare. Forskningsrådets IKT-forum er engasjert, det samme er nettverket IT i utdanning (ITU). Nettet har forbindelser til tre departementer - Kirke- utdanning og forskning, Næring- og handel, og Samferdsel - samt til nøkkelbedrifter som Telenor.

- Det er ikke snakk om å gjøre Nordic Interactive til et eget institutt. Vi skal ha et nettverk, ikke fast ansatte. Vi skal formidle kontakter og dra i gang felles prosjekter.

I en pressemelding som InterMedia i Oslo har sendt ut, heter det at Nordic Interactive vil gjøre Norden til et globalt senter for flerfaglig forskning og fornyelse innen interaktive medier. Målet skal nås gjennom nordisk samarbeid og ved å integrere kunst, teknologi, næringsliv og vitenskap.

Innen et år skal det organiseres en felles konferanse og utstilling, for å avspeile praktiske resultater og nyheter fra forskning og næringsliv. Finansieringen skal i første omgang komme fra offentlige kilder. Innen tre år skal Nordic Interactive være selvfinansiert gjennom sponsorer og bidrag fra deltakende nasjonale forsknings- og undervisningsinstitusjoner.

Til toppen