Norden vil regulere markedsføring mot nettbarn

De nordiske forbrukerministrene vil ha samarbeid over landegrensene for å beskytte barn mot markedsføring på Internett.

De nordiske forbrukerministrene vil ha samarbeid over landegrensene for å beskytte barn mot markedsføring på Internett.

Dette kom frem på et møte mellom i Oslo tirsdag, der de nordiske ministrene møttes for blant annet å diskutere markedsføring rettet mot barn over Internett.

- På Internett er det vanskeligere å skille mellom hva som er underholdning og hva som er markedsføring, sa barne- og familieminister Sylvia Brustad etter møtet.

Brustad går derfor inn for å utarbeide internasjonale retningslinjer for markedsføring på Internett. Sveriges innenriksminister Leif Blomberg støtter forslaget.

- Vi har ikke satt noen tidsramme på dette, men det er klart at vi ønsker et regelverk på plass så snart som mulig, sa han og la til at det eksisterende regelverket for markedsføring i de nordiske landene gjelder også for Internett. Men samtidig ser han at nettets struktur skaper nye utfordringer for lovgiverne. Et problem er når serveren med innholdet står i et annet land enn målgruppen for innholdet.

- Det er nettopp dette som er problemet, eller et av problemene. Det har vært vanskelig å komme til enighet om noe lovverk for dette. EU har vært av den oppfatning at det er senderlandets regler som skal gjelde for Internett, mens vi i Sverige er av den absolutte oppfatning at det er mottakerlandets regelverk som skal gjelde, sa Blomberg.

Den svenske ministeren håpet derfor at et tettere nordisk samarbeid vil gjøre det lettere å få gjennomslag for Sveriges synspunkter i Europa. Blomberg nevnte også den pågående rettsprosessen i Sverige, der TV3 sitter på tiltalebenken for å ha sendt reklame rettet mot barn, som en viktig prinsippsak også for nettmediet. Saken er ventet å bli avgjort i løpet av de nærmeste ukene.

Også den danske erhvervsministeren Jan Trøjborg så med bekymring på markedsføring overfor barn på Internett. I likhet med Blomberg tok han derfor til orde for et tettere nordisk samarbeid for regulering av Internett.

- Vi skal først og fremst arbeide med opplysning og en tilpassing av eksisterende regelver k til Internett, men vi vil også påvirke de nye reglene som kommer i Europa og internasjonalt. Her spiller det nordiske samarbeidet en stor rolle, fordi vi samlet kan få stor innflytelse på internasjonal lovgivning, mente han.

Til toppen