Nordic VLSI utvikler digital-TV brikker

Trondheimsfirmaet Nordic VLSI har inngått en rammeavtale med det svenske selskapet HD Divine om å utvikle et brikkesett til lokalnett-baserte digital TV-sendere.

Trondheimsfirmaet Nordic VLSI har inngått en rammeavtale med det svenske selskapet HD Divine om å utvikle et brikkesett til lokalnett-baserte digital TV-sendere.

Nordic VLSI skal utvikle et brikkesett for markbaserte sendestasjoner for digital TV. Avtalen er inngått med det svenske selskapet HD Divine, som også kjøper eiendomsretten på teknologien til brikkene. HD Divine betaler inntil fire millioner for utviklingen av den første brikken, som skjer i samarbeid med Sintef i Trondheim. Rammeavtalen inkluderer også et visst antall prøveleveranser.

- Jeg vil ikke gå ut med hvor mange brikker det er snakk om, men dette er bare en del av brikkesettet, sier markedssjef i Nordic VLSI, Olav Lundqvist, til Digi. Han legger til at imotsetning til brikkesettene som ble utviklet for MAC satellittsystemet til Phillips, vil Nordic VLSI stå for leveringen av brikkene når de er ferdigutviklet. Eventuelle kvanta og enhetspriser for brikkene i fremtiden er ennå usikkert.

Den eventuelle kommersialiseringen av produktene vil for HD Divines side skje i løpet av høstparten, da selskapet vil vise sine produkter på en internasjonal telemesse.

Til toppen