Nordisk A-Files med sterkt innhogg i Europa

Norske Aschehoug tror det nesten ikke før de nå ser det. Trass i magert kommersielt utbytte fra CD-ROM-en "The A-Files", samler edutainment-produktet multimediepriser i fleng. Den siste i rekken er EMMA Awards som Aschehoug sammen med fire andre nordiske forlag ble tildelt i går.

Norske Aschehoug tror det nesten ikke før de nå ser det. Trass i magert kommersielt utbytte fra CD-ROM-en "The A-Files", samler edutainment-produktet multimediepriser i fleng. Den siste i rekken er EMMA Awards som Aschehoug sammen med fire andre nordiske forlag ble tildelt i går.

"The A-Files" er en CD-ROM som sto ferdig mot slutten av fjoråret etter en felles innsats av fem bokforlag i Norden. Hjernene bak idéen er skolebok-virksomhetene i Aschehoug i Norge, Gyldendal i Danmark, Liber i Sverige, Werner Söderström i Finland og Namsgagnastofnun på Island som har laget et produkt rettet både mot skolemarkedet (ungdomsskoler) og hjemmemarkedet.

Sammen har de fem forlagene vunnet tre internasjonale priser på rappen:

The A-Files vant "The New Media Prize" i Bologna i Italia tidligere i år. I Sverige gikk CD-ROM-en seirende ut av kategorien "Årets beste interaktive produksjon" i Gullklappan 99.

Og i går vant A-Files også en subkategori for "Education & Home Learning" under International EMMA Awards i Amsterdam som ble vist på Internett (benytter Flash).

Her finner du vinnerne:


EMMA Awards har i løpet av åtte år bygget seg opp til å bli en av de mer prestisjetunge konkurranser for interaktive produkter i Europa med bidrag fra alle verdens hjørner.

I tillegg har The A-Files kommet til finalen i EuroPrix, en konkurranse som er satt i gang etter inititiativ fra EU-kommisjonen. 442 multimedie-produkter deltar i den konkurransen.

- Vi synes jo det er gøy at fem tradisjonelle skolebokforlag kan lage et produkt som slår godt an internasjonalt. Det er første gang vi har et så bredt samarbeid, et arbeid som ikke har vært like enkelt. Blant annet har vi hatt enkelte kommunikasjonsmessige problemer og å få alle fem til å jobbe til samme tider, sier direktør for Utdanning og Fag i Aschehoug, Kari-Anne Haugen til digi.no.

De fem skolebokforlagene har til sammen spyttet inn tre millioner norske kroner i utviklingen av CD-ROM-en, et beløp de ellers aldri ville greid å reise alene, ifølge Haugen.

- Når vi vet hva vi har å konkurrere med når det gjelder store land i kjempemarkeder, innebærer dette at vi er oppe på haugen internasjonalt. En ting er tilfredstillelsen med å lykkes med et slikt program som slår så bra an. Hvor mye dette fører til økt salg i hjemmemarkedet, vet vi ikke. Det behøver jo ikke bety noe. Men samtidig blir A-Files gjennom internasjonale priser markedsført som et attraktivt program internasjonalt, sier hun og nevner andre land utenfor Norden som har vist interesse:

- Nederland og Italia har allerede kjøpt rettighetene. Skolebokforlag i Japan og Tyrkia er vi i forhandlinger med, sier hun og mener det altså betyr en del å få oppmerksomhet i utlandet, ikke minst økonomisk.

De norske salgstallene på produktet, som koster 348 kroner, har nemlig ikke tatt av i nevneverdig grad :

- Vi synes ikke det er så verst med et salg på 2.000 CD-ROM-er med så lite markedsføring som vi har puttet inn i dette. Vi er langt fra break-even på produktet. Skulle vi gjøre en total kalkyle utover de rene produksjonskostnadene på tre millioner, er det klart at prislappen blir mye høyere - ikke minst med alle arbeidstimene vi har lagt ned i prosjektet, sier direktøren som uansett ikke vil kunne estimere hvor mange enheter de ville måtte selge for å gå i balanse.

- Det gis jo også store rabatter til distribusjonskanalene, sier hun og opplyser at de har fått 300.000 kroner i støtte fra Nasjonalt Læremiddelsenter til prosjektet. På grunn av høye kostnader og foreløpig lave salgstall er det imidlertid usikkert om det blir flere slike samarbeidsprosjekt på nordisk basis i nær fremtid.

Haugen opplyser at poenget med CD-ROM-en er først og fremst å få ungdommer på ungdomskolenivå (over 12 år) til å bli flinkere i engelsk og lære om britisk kultur og samfunnsliv. Men grunnen til at den har vekket så mye oppmerksomhet er at dette er gjort på en litt annerledes måte enn ved vanlige læremidler som skolene benytter i hverdagen, mener Aschehoug-direktøren.

- Vi har forsøkt å skape dette på ungdomsskole-elevenes eget nivå. Ungdomskoleelever har ikke selv vært med, men pedagogisk utdannede mennesker som kjenner målgruppene. CD-ROM-en inkluderer blant annet spill, energy-points og er laget i en litt "Monthy Pythonsk, absurd stil", mener hun. Det er også en begrunnelse på hvorfor de har valgt et navn som spiller på TV-serien "The X-Files".

- Blant annet blir man straffet for å oppføre seg uhøflig. Hvis man utviser lite mangel på kunnnskap om kulturlivet og sosial kutyme, kommer politiet og arresterer deg. Man blir satt inn på en celle og som straff må man gjøre lekser, sier hun.

Til toppen