Nordisk enighet om digital-TV

De viktigste kringkasterne og telekomselskapene i Norden ble onsdag enige om å jobbe for en felles teknologisk åpen plattform for digital-TV-distribusjon.

At telekomselskap som Telenor, Telia og Tele Danmark og kringkastere som DR, SVT og NRK er med i denne enigheten er et viktig skritt mot etablering av en nordisk standard.

- Vi er enige om en åpen standard, noe som også er Telenors mål, sier visekonsernsjef i Telenor, Terje Thon til digi.no.

Thon, som representerte Telenor på møtet, sier at erfaringene fra mobilsiden og den nordiske standarden - NMT - viser at det er mulig å lage standarder, bare man kan enes om teknologi.

Thon regner med at en har en nordisk digital-TV-standard klar i løpet av 1998, men understreker at Telenor vil lansere sin åpne teknologi uansett om en kommer til enighet i samarbeidsgruppen eller ikke.

I første omgang er målet å komme til enighet om standard for IRD-boksen, som mottar de digitale TV-signalene, uavhengaig av om de kommer fra satellitt, kabel eller bakkebasert nett.

Gjennom Canal Digital, som eies halvt om halvt av Telenor og franske Nethold, har Telenor startet distribusjon av digitale TV-signal til forbrukere basert på en åpen løsning. Om det er Telenors løsning som blir den nordiske standarden, blir ikke klart før en gang i 1998.

Til toppen