Nordisk ok for mobilstråling

Det finnes ikke vitenskapelig belegg for at bruk av mobiltelefoner forårsaker helseskader så lenge strålingen ikke er over anbefalte nivåer, mener strålevernmyndighetene i de nordiske landene.

Statens strålevern og de tilsvarende organene i de andre nordiske landene sendte tirsdag ut en felles uttalelse om mobiltelefonbruk og helserisiko.

Strålevernmyndighetene finner altså ikke noe bevis for at mobiltelefonbruk forårsaker skadelige helseeffekter så lenge anbefalingene fra den internasjonale

strålevernkommisjonen for ikke-ioniserende stråling (ICNIRP) ikke overskrides.

Strålevernmyndighetene mener likevel at studier omkring dette må fortsette og følges nøye. De mener også at man bør ta enkle forholdsregler.

– Utviklingen av mobiltelefonen har vært rask, og i dag bruker ca. 80 til 90 prosent av befolkningen i nordiske land mobiltelefon. Den utbredte anvendelsen innebærer at selv liten risiko vil kunne få konsekvenser for folkehelsen, skriver de i uttalelsen og peker på at det er klokt å bruke for eksempel handsfree, som reduserer strålingen til hodet betydelig.

Til toppen