Nordisk Språkteknologi henter inn 38 millioner

Andre opplever finansmarkedet som knusktørt. Nordisk Språkteknologi på Voss går mot strømmen og henter inn 38 millioner kroner.

Andre opplever finansmarkedet som knusktørt. Nordisk Språkteknologi på Voss går mot strømmen og henter inn 38 millioner kroner.

Nordisk Språkteknologi løste sine partnerskapsproblemer etter forliset til Lernout & Hauspie ved å avtale med IBM hvordan taleteknologi på norsk, svensk og dansk skulle videreføres til salgbare produkter. Avtalen var klar i sommer.

Det ga ny optimisme, og ting begynte å skje. Nedskjæringer ble oppveiet av blant annet lanseringen av tjenesten Voice Messenger, og av beslutningen om ikke å flytte fra Voss likevel. I slutten av oktober ble det varslet en emisjon for å hente inn det man trengte av kapital for å sikre arbeidsro fram til forventet driftsbalanse en gang i 2002.

Da emisjonen ble kunngjort, var emisjonsproveny på 17 millioner kroner allerede sikret, og Voss kommune hadde gitt tilsagn om et langsiktig lån på 9 millioner kroner. Av de 12 millioner kroner som er kommet inn før fristen, er 9 millioner fra nye aksjonærer.

NST har altså til sammen prestert å hente inn 38 millioner kroner.

Selskapets ledelse mener de er i havn, og ser fram til å fullføre omdanningen av NST til et "markedsorientert selskap med fokus på løsninger". Det satses først og fremst på løsninger innen telekom og mobilt Internett, dernest IT-baserte hjelpemidler og læresystemer, samt automatisk diktering.

IBM nytter NST-teknologi i språkteknologiske produkter for norsk, svensk og dansk, som skal lanseres i løpet av 2002, blant annet WebSphere Voice Server som skal åpne for talestyring av WebSphere-baserte e-handelsløsninger.

Til toppen