Nordisk Språkteknologi ser etter nye partnere

Nordisk Språkteknologi (NST) vurderer alternative partnere nå som deres teknologileverandør Lernout & Hauspie ser ut til å gå utfor stupet.

Nordisk Språkteknologi (NST) vurderer alternative partnere nå som deres teknologileverandør Lernout & Hauspie ser ut til å gå utfor stupet.

I forrige uke ble det kjent at den store språkteknologibedriften Lernout & Hauspie, som er partner for både Microsoft og Nordisk Språkteknologi (NST) på Voss, har store finansielle problemer.

Språkteknologiselskapet på Voss ser nå etter nye partnere, eller "vurderer alternative teknologipartnere og kan dermed komme til å forlate eksklusivitetsforholdet som selskapet har til Lernout & Hauspie som teknologileverandør", slik de uttrykker det i en pressemelding. Denne beslutningen ble fattet av selskapets styre på mandag.

- Dette er en viktig beslutning, som setter NST i posisjon til å utnytte det kommersielle potensialet som ligger i selskapets ressurser og kompetanse, uttaler direktør Geir Arne Veglo i pressemeldingen.

Styret ønsker ikke å se de store verdiene som selskapet har bygget opp gjennom en årrekke, gå til spille.

- Det ligger betydelige verdier, og muligheter for vekst og avkastning, i selskapet. Det ville være vanvidd å la disse verdiene forødes på grunn av problemer hos en leverandør og minoritetseier, sier NSTs styreformann Ole Lund i en kommentar.

Nordisk Språkteknologi utsatte sin planlagte emisjon i høst på grunn av de store problemene som Lernout & Hauspie for tiden opplever. Lernout & Hauspie er blant annet gjenstand for en rekke søksmål, har søkt kreditorbeskyttelse under amerikanske Chapter 11, og har fått sin aksje suspendert fra handel ved Nasdaq og Easdaq.

NST vil, ifølge pressemeldingen, drive som normalt i tiden fremover. Styret vurderer alternative finansielle brobyggingsløsninger frem til selskapets neste emisjon, for å sikre nødvendig handlefrihet i den situasjonen som har oppstått.

Til toppen