Nordisk versting på piratkopiering

Norge kommer dårligst ut blant de nordiske landene på piratkopiering, viser ny tall.

Norge kommer dårligst ut blant de nordiske landene på piratkopiering, viser ny tall.

Bransjesammenslutningen Business Software Alliance (BSA) publiserer årlig rapport om piratkopiering av programvare.

BSA har bestilt IDC til å utarbeide rapporten som dekker 87 land verden over. I mer enn halvparten av landene i undersøkelsen var piratkopieringsraten over 60 prosent, og i 24 land overskred den hele 75 prosent.

I år viser IDC-rapporten at Norge fremdeles er verstingen blant de nordiske landene, selv om piratkopieringen i Norge har gått ned siste år.

Den norske piratkopieringsraten er nå nede i 31 prosent mot 35 prosent i år 2000. Til tross for den positive utviklingen ligger vi altså fremdeles bak våre nordiske naboer.

Rapportene har tradisjonelt utelukkende vurdert piratkopiering av programvare brukt i bedrifter.

I Sverige er andelen nå 26 prosent, i Danmark 27 prosent og i Finland 29 prosent.

IDC-undersøkelsen om ulovlig installert programvare viser at piratkopieringsraten i EMEA-regionen (Europa, Midt-Østen og Afrika) nå har gått ned fra 41 prosent til 39 prosent.

–Det er positivt at det langsiktige arbeidet med å begrense piratkopiering vinner frem. Kunnskap og forståelse om at ingen er tjent med å bruke piratkopiert programvare står helt sentralt i vårt arbeid. Men til tross for den positive utviklingen, ser vi dessverre at det fortsatt er mange som bryter loven på dette området, sier Eilert Hanoa, formann i BSA Norge.

Hanoa mener at tallene i rapporten må ses må ses i lys av at antallet PC-brukere har økt i forbruker- og SMB-markedet – områder hvor piratkopieringsraten generelt er høyere.

I tillegg ser man at det er økt tilgjengelighet til ulisensiert programvare på internett.

Undersøkelsen i sin helhet.

Til toppen