Nordisk web-allianse kan ende i fusjonert koloss

New Media Science-direktør Erling Maartmann-Moe avviser ikke at den nordiske nettalliansen Nordic NetPartners på sikt kan ende opp som en storslått selskapssammenslåing. Flere selskaper kan dessuten bli med i paraplyselskapet Nordic NetPartners, sier han.

New Media Science-direktør Erling Maartmann-Moe avviser ikke at den nordiske nettalliansen Nordic NetPartners på sikt kan ende opp som en storslått selskapssammenslåing. Flere selskaper kan dessuten bli med i paraplyselskapet Nordic NetPartners, sier han.

I helgen ble det kjent at det norske multimediaselskapet New Media Science (NMS) inngår i en allianse med tre nordiske selskaper. Sammen med svenske Netsolutions, danske Networkers og finske Satama Interactive utgjør NMS selskapet Nordic NetPartners AB (se relatert artikkel i margen til høyre).

Tiltaket ble allerede påbegynt i mai i år da det svenske og det norske selskapet allierte seg med mål om å få opp en storallianse på nordisk basis.

- Dette blir ikke en papirkonstruksjon, men et direkte svar på problemer vi er oppe i hver dag. Dette er tre bedrifter vi har hatt kontakt med i lengre tid, og dreier seg om markedsledere i de enkelte land. Det er sterke aktører som har skapt seg en posisjon av egen kraft, og vist at de kan sine lokale markeder, sier Erling Maartmann-Moe, administrerende direktør i New Media Science.

- Andre selskapet velger en annen strategi ved å kjøpe opp andre bedrifter, mens vi satser på en allianse med markedsledende selskaper, sier Maartmann-Moe, som lover konkurrenter sterk konkurranse.

- Dette er en allianse, hvor den enkelte bedrift må definere hvor store de vil bli i sine lokale markeder. Det er ikke snakk om en sammenslåing, men hva det vil lede til etter hvert, vet jeg ikke. Vi diskuterer mulige utvidelser mot Europa og USA, men har ikke ambisjoner om å vinne verden. Vi må ha internasjonale relasjoner, blant annet har vi allerede relasjoner til en bedrift i Australia, sier Maartmann-Moe til digi.no.

Han understreker at de fire selskapene har like stor innflytelse i fellesselskapet Nordic NetPartners AB.

- Vi eier 25 prosent hver av Nordic NetPartners AB. Dette er en allianse, så det er vanskelig å diskutere makt. Beslutninger må være basert på konsensus og konsentrere seg om det som er felles, sier han. Det ble først klart at finnene ble med i alliansen onsdag i forrige uke, så de har ikke rukket å bli ført opp på Nordic NetPartners' nettsider.

Foreløpig er planene at styret i Nordic NetPartners AB skal ha møte hver eller annenhver måned, og at alle ansatte i de fire selskapene skal samles minst én gang i året. Utenlandsreisene til de fire selskapene skal koordineres, det opprettes et felles intranett for kompetanse, og det skal satses på felles salgs- og markedsføringsfremstøt i felles prosjekter.

- Noen sier det er bare en allianse. Jeg har mye mer tro på et samarbeid basert på reell kontakt mellom markedsledende bedrifter enn børskonstellasjoner. Vi satser på null byråkrati, så ingen vil jobbe i Nordic Netpartners AB, sier Maartmann-Moe.

Til toppen