Nordiske bedriftsledere tror på neste høst

7 av 10 nordiske ledere er "svært" eller "ganske" optimistiske på sine bedrifters vegne.

7 av 10 nordiske ledere er "svært" eller "ganske" optimistiske på sine bedrifters vegne.

Det tyske programvareselskapet SAP har gjennomført en undersøkelse blant nordiske bedriftsledere, 200 av toppsjefene blant de 1000 største selskapene i hvert av landene Norge, Sverige, Finland og Danmark, målt etter omsetning. Undersøkelsen er gjort i uke 39.

Utgangspunktet for undersøkelsen er den vanskelige økonomiske situasjonen som har preget næringslivet de siste årene. 71 prosent av de 800 spurte mener "det snur" før høsten 2004. Bare 6 prosent mener "det snur" først etter nyttårsaften 2005. Optimismen er størst blant finske toppledere – 83 prosent tror "det snur" innen et års tid – og minst hos de svenske – 64 prosent tror det samme.

Andre spørsmål i undersøkelsen gikk på vurderinger at utsiktene til egen bedrift de nærmeste to årene. Her svarer 71 prosent at de er "svært" eller "ganske optimistiske". Igjen er finnene de mest optimistiske med 83 prosent. Men her markerer de norsk topplederne seg som de minst positive med 66 prosent. På den andre siden er bare 5 prosent av alle lederne "ganske" eller "svært" pessimistiske.

Når utsiktene for egen bedrift ble kokt ned til et spørsmål om vekst, forventet 71 prosent at deres bedrift vil oppleve vekst fram ut 2005. Annen hver toppleder venter inntil 10 prosent vekst, i Norge som i Norden for øvrig.

Til toppen