Nordiske forsvar velger SAP

Det norske forsvaret skal samle seg om et datasystem. SAP har bedre sjanse på milliardkontrakten etter at Finland sa ja.

De relativt små forsvarsstyrkene i Norden arbeider hardt med å modernisere og effektivisere seg. Som et ledd i dette arbeidet, rydder man nå opp i de svært mange datasystemene. Hittil har hver forsvarsgren hatt sitt datasystem, men nå skal man samles om et felles økonomi og ressursstyringssystem.

Dette betyr kjempekontrakter, både for programvareselskaper som velges, men særlig for konsulentselskapet som velges. Her i Norge vil trolig det såkalte Golf-prosjektet komme opp i over en milliard kroner. Mesteparten av dette vil dog være kostnader forbundet med omorganisering av Forsvaret. I Norge står kampen mellom de to konsulentselskapene IBM og Accenture samt de tre programvareleveandørene SAP, Oracle og IFS.


SAP har allerede et sterkt kort på hånden. Det danske forsvaret valgte dem til sitt store konsolideringsprosjekt. Og i går fikk SAP et nytt trumfkort - det finske forsvaret valgte også SAP som felles styringssystem for alle våpengrener. Men Nato valgte nylig Oracle.

Det er Simens som skal gjennomføre jobben som skal være ferdig i 2004. Første fase i prosjektet har en kostnadsramme på 85 millioner kroner.

Til toppen