Nordiske operatører i felles EU-kamp

De nordiske Internett-leverandørene vil kjempe med nebb og klør mot EU-forslaget om å gi operatørene redaktøransvar for alt innhold på nettet.

De nordiske Internett-leverandørene vil kjempe med nebb og klør mot EU-forslaget om å gi operatørene redaktøransvar for alt innhold på nettet.

Mandag kunne Computerworld Sweden melde at et forslag fra musikk-lobbyistene om å forby Internett-leverandører å mellomlagre digitalt innhold (på cache-servere), har fått den svenske sammenslutningen Promise til å protestere overfor EU-parlamentet. Promise er en interesseorganisasjon for produsenter av interaktive medier i Sverige.

Musikkbransjen mener slik lagring gjør det enklere å laste ned piratkopiert musikk, og da hjelper det ikke at teknikken med såkalt "web-caching" er en ressursbesparende metode for operatørene til å håndtere den enorme informasjonsmengden som sendes over nettet gang på gang.

Nå reagerer også norske Internettforum på EU-forslaget.

- Ingenting er vedtatt ennå, men det ser ut som EU har vært under sterkt press fra musikkbransjen i denne saken. Det mest alvorlige med forslaget, slik det framstår i EUs såkalte "green paper", er at det legges opp til å gi ISP-ene (Internett-leverandørene, red.anm.) et utvidet redaktøransvar for alt innhold på nettet, sier sekretær Per Morten Hoff i Internettforum til digi.no.

Hoff, som også er generalsekretær i Kontor- og datateknisk landsforening (KDL), mener det for nettleverandørene er en umulig oppgave til enhver tid å skulle sjekke hva som ligger ute på nettet.

- Dette forslaget er skrevet av folk som ikke har peiling på virkeligheten. Det minner om da de første bilene kom på markedet. Da ble det påbudt at det skulle gå en mann med rødt flagg foran hver bil, for å gjøre folk oppmerksomme på at "her kommer det en bil", tordner Hoff.

Aksessleverandørene er svært bekymret for at EU-forslaget skal vinne gehør og bli vedtatt. Spørsmålet om mellomlagring var derfor en av hovedsakene som ble diskutert på dagens styremøte i norske Internettforum.

- Vi ser at dette er en meget viktig sak å ta tak i. Det råder stor forvirring om hva man egentlig snakker om, og ansvaret er flytende, konstaterer Hoff, som legger til at Internettforum og KDLs syn er at den gjeldende åndsverkloven allerede regulerer ansvarsforholdene for innholdet på nettet på en glimrende måte.

- Hvis jeg digitaliserer en eller flere låter av Rolling Stones og legger ut dette som MP3-filer på Internett, så er det jeg som bryter åndsverksloven, ikke Telenor som sørger for at jeg har aksess, sier Hoff.

- Men hvor langt skal pekeransvaret gå?

- Dersom man (operatørene, red. anm.) blir gjort oppmerksom på at det er lagt ut innhold på et nettsted som er i åpenbar strid med loven, for eksempel barnepornografiske bilder, har man ansvar for å undersøke innholdets lovlighet og eventuelt ta affære. Men her er en rekke gråsoner, blant annet i forhold til hva som faller inn under ytringsfrihetsloven eller ei, poengterer Hoff, som legger til at EU-forslaget har bidratt til å påskynde arbeidet med et eget Internett-etisk råd (se egen sak "Internettforum skjærer igjennom...").

Per Morten Hoff varsler at KDL nå vil ta kontakt med sin overbygningsorganisasjon i Europa, Eurobit, for å få samordnet et utspill overfor EUs myndigheter. KDLs søsterorganisasjoner i de nordiske landene vil også bli kontaktet.

- Vil det bli aktuelt å koble inn Nordisk Råd i denne saken?

- Ikke umiddelbart, men jeg vil ikke utelukke det, svarer Hoff.

Internett-jurist Inger Elise Mey i rettighetsorganisasjonen TONO sier til digi.no at de ikke selv har tatt noen aktive skritt overfor EU i saken.

- Vi vil først snakke med den største norske aktøren, Telenor, for å se om vi kan komme fram til noen kreative løsninger på egen hånd, sier Mey.

Ifølge tall Computer Sweden har hentet inn, er over en tredel av alt innhold det søkes etter på Internett er en ny forsendelse av materiell som har vært etterspurt i løpet av de siste fem minuttene. Å mellomlagre dette innholdet på cache-servere er en forutsetning for å holde kostnadene nede og spare båndbredde.

"Det finns teknik i html som låter ägaren av material hålla det borta från cachlagring. Att försöka lösa upphovsrättsproblem genom att förbjuda en av de metoder som kan ge Europa en ledande roll i den nya informationsekonomin är ett slag mot IT-branschen och mot alla européer", heter det i Promises protestskriv til EU-parlamentet.

Per Morten Hoff rister også på hodet over de som går så langt som å foreslå å forby det digitale "musikkformatet" MP3 fordi mange av MP3-filene som ligger ute på nettet er ulovlige:

- De snakker om å forby et lovlig filformat. Du kan ikke forby en standard! Skal vi forby billedstandarden JPEG fordi det er mulig å lagre hardpornografiske bilder i dette formatet?

Til toppen