Nordiske søkere på polsk DCS-lisens

Både svenske Ericsson og Telecom Finland står i rekken av interesserte søkere på en ny polsk DCS-1800-lisens.

Både svenske Ericsson og Telecom Finland står i rekken av interesserte søkere på en ny polsk DCS-1800-lisens.

DCS-lisensen kommer i tillegg til tre tidligere GSM 900-lisenser. I alt sju ulike grupper og selskaper har søkt på mobillisensen, i et marked som for mange ses på som et av de mest lovende i den tidligere østblokken.

Søknadsfristen gikk ut mandag og på listen over interesserte finner en blant andre Ericsson, mest kjent som mobilnettbygger og ikke som operatør, og det største finske televerket Telecom Finland, et selskap som har arbeidet i tilnærmet fri konkurranse på det finske telemarkedet i mange år.

Polske myndigheter stilte strenge vilkår for søkerne, for å luke ut useriøse aktører. I tillegg til de to nordiske representantene inneholder søkerbunken selskaper som Centertel, som i dag driver et analogt mobilnett i landet, TPSA (det tidligere statseide televerket i Polen) og franske Alcatel.

Polske telemyndigheter kommer med en anbefaling sent i august, mens en tildelling er ventet å skje i midten av august.

Til toppen