NordlandsData går sammen med Moment.Data

Eierne av NordlandsData AS i Bodø og Moment.Data AS i Tromsø har besluttet å samordne driften av de to selskapene gjennom et felleseid eierselskap som foreløpig går under navnet iTet ASA.

Eierne av NordlandsData AS i Bodø og Moment.Data AS i Tromsø har besluttet å samordne driften av de to selskapene gjennom et felleseid eierselskap som foreløpig går under navnet iTet ASA.

iTet ASA vil eie 100 prosent av de to datterselskapene og får totalt 130 ansatte og en omsetning på over 200 millioner.

Bakgrunnen for etableringen av den nye selskapsstrukturen er mellom annet markedsundersøkelser som viser at nordnorske bedrifter og organisasjoner plasserer store utviklingsoppdrag utenfor landsdelen, primært fordi utviklingsmiljøene i Nord-Norge er for små og lite samordnet.

Ifølge en felles pressemelding fra NordlandsData og Moment.Data viser undersøkelser at kun én prosent av den nasjonale IT-omsetningen skjer i Nord-Norge, mens ti prosent av befolkningen befinner seg her. Nå ønsker NordlandsBanken ASA, som eier NordlandsData AS, og de private eierne av Moment Data AS, å bygge opp et sterkt nordnorsk IT-konsern for å motvirke denne utviklingen.

Den nye enheten ITet ASA skal ledes av Kåre-Bjørn Kongsnes (52), som tidligere har etablert og bygget opp flere større IT-selskaper, blant andre DataConsult AS (nå Ephorma AS). Inge Falck Olsen blir styreleder.

NordlandsBanken ASA blir også den største eieren i ITet ASA med en aksjepost på 44 prosent. Styreleder Inge Falck Olsen sitter på 19 prosent mens de ansatte i Moment.Data AS får negativ kontroll med sine 37 prosent.

Til toppen