Nordmann (31) dømt for hacking

Men Høyesterett senker boten for innbruddet.

Nordmann (31) dømt for hacking

En 31 år gammel mann er i Høyesterett dømt til å betale 82.500 kroner i erstatning til bildetjenesten Photobucket etter å ha skaffet seg kundeopplysninger om mer enn 66 millioner brukere.

Mannen ble i Oslo tingrett 5. april i fjor dømt til ett års fengsel og til å betale 126.000 kroner i erstatning til Photobucket. Han ble også dømt til å betale 30.000 kroner i oppreisning til fem personer, og 400.000 kroner i saksomkostninger til det offentlige.

Han anket dommen til Borgarting lagmannsrett og fikk delvis medhold. Han anket videre til Høyesterett. Det gjorde også påtalemyndigheten. Høyesterett har nå nedjustert erstatningsbeløpet til Photobucket til 82.500 kroner.

Høyesterett viser til at han videre hadde skaffet seg tilgang til en lang rekke e-postkontoer. Fem personer krevde oppreisning ved at han hadde kopiert private bilder de hadde på sine datamaskiner, men det finnes ikke dekning for oppreisning i dette tilfellet, mener retten.

Dessuten hadde han skaffet seg privat informasjon fra en datamaskin han skulle reparere. Siden han hadde fått lovlig tilgang til maskinen som skulle repareres, har Høyesterett konkludert med at han ikke kan straffes for det.

Høyesterett har frifunnet ham for overtredelse av personopplysningsloven. Retten viser til at han ikke hadde varslet Datatilsynet om at han hadde lagret personopplysningene som han urettmessig hadde skaffet seg. Men retten konkluderer med at det finnes unntak i loven når det gjelder personlige og private formål. (©NTB)

    Les også:

Les mer om: