Nordmann kåret til Internett-pioner

Rolf Nordhagen får internasjonal utmerkelse posthumt.

Nordmann kåret til Internett-pioner
Anne-Lise Nordhagen holdt takketale etter å ha mottatt utmerkelsen på vegne av sin avdøde ektefelle Rolf Nordhagen. Bilde: Monna Nordhagen

Artikkelen er oppdatert kl 15.30 med fotografi av Anne-Lise Nordhagen som holder takketale.

The Internet Society organiserer i dag en tilstelning i Hongkong for å kåre 24 nye medlemmer av ærefulle Internet Hall of Fame.

Rolf Nordhagen, gjerne kalt «det norske internettets far», får utmerkelsen posthumt.

– Han er nå en av en liten gruppe som blir sett på som de viktigste i etableringen av Internett i verden og i godt selskap med navn som Tim Berners-Lee (som fikk prisen i 2012). Og jeg er selvsagt en veldig stolt datter sammen med resten av familien, skriver Monna Nordhagen, selv kjent fra flere ledende stillinger innen norsk IT-bransje, i en e-post.

Utmerkelsen mottas på Nordhagens vegne av hans enke, Anne-Lise.

De 24 nye medlemmene er fordelt på kategoriene «pionerer», «innovatører» og «forbindere».

Rolf Nordhagen erkjennes som «pioner».

Rolf Nordhagen erkjennes internasjonalt: Han var blant dem som sørget for å få liv i Internett.
Rolf Nordhagen erkjennes internasjonalt: Han var blant dem som sørget for å få liv i Internett.

En annen som kåres til Internett-pioner posthumt i dag er legendariske Douglas Engelbart.

Nordhagen var opprinnelig kjernefysiker, i likhet med Berners-Lee, og vendte seg mot informasjonsteknologi allerede på 1960-tallet. I 1972 ble han EDB-sjef ved Universitetet i Oslo. Året etter bidro han til at Norge ble det første landet utenom USA som ble knyttet til Arpanet, forløperen til Internett. Han var glødende engasjert i nettets muligheter til å fremme internasjonalt samarbeid i mange tiår, også etter at han fikk status som professor emeritus i informatikk.

Et eksempel: I 1999 oppdaget han at universitetene og høyskolene i den tidligere sovjetrepublikken Turkmenistan ikke hadde forbindelse til Internett. Det gjorde ham så opprørt at han satte i gang en innsamlingsaksjon for å skaffe til veie de nødvendige halv million dollar.

Rolf Nordhagen har en kort oppføring i snl.no, men ikke i no.wikipedia.org. Det er en utrolig forbigåelse som Wikipedia-fellesskapet snarest bør rette opp.

Bakgrunnsmateriale om Nordhagen er tilgjengelig på Oslo-universitetets Museum for universitets- og vitenskapshistorie samt på apollon.uio.no/.

Les mer om: