Nordmenn flinkest på mobilbruk

Nokias årlige mobilundersøkelse avdekker at nordmenn har mer avansert mobilbruk enn svensker og dansker.

Nokias årlige mobilundersøkelse avdekker at nordmenn har mer avansert mobilbruk enn svensker og dansker.

Nokias mobilundersøkelse 2005 er gjennomført av TNS Gallup. Den bygger på svar fra 1000 mobilbrukere i hvert av de skandinaviske landene. Hensikten er å avdekke hvordan vi benytter oss av mobiltelefonen, og hvilke ønsker og forventninger vi har til nye avanserte funksjoner.

Årets undersøkelse avslører at nordmenn er mest avansert på mobilbruk i Skandinavia.

Nordmenn er mer opptatt av mobil e-post, nettleser, kamera på telefonen og videoopptaker enn våre naboer, og vi stiller større krav til hva mobiltelefonen skal inneholde.

Vi er betydelig mer interessert i avanserte mobilfunksjoner enn dansker og noe mer avansert enn svensker. Holdningen vår til tjenestene har endret seg radikalt de siste to årene.

Nokias mobilundersøkelse for 2003 avdekket at halvparten av nordmennene trodde at de aldri kom til å kjøpe mobiltelefon med kamera, 6 av 10 mente at de ikke ønsket å ta bilder med telefonen, og 2 av 3 sa at de ikke ønsket å spille inn videosnutter og sende disse videre til andre.

Det står i sterk kontrast til hva nordmenn i dag ønsker seg av mobile tjenester og innhold.

Hele 37 prosent i Norge, 33 prosent i Sverige og 23 prosent i Danmark peker på mobil e-post som en viktig funksjon. Samtidig vil 30 prosent av nordmennene, 24 prosent av svenskene og 15 prosent av danskene gjerne skaffe seg en mobiltelefon med nettleser.

Danskene er de minst avanserte mobilbrukerne i Skandinavia, mens nordmenn utnytter i stor grad de muligheter som de nye avanserte mobiltelefonene gir.

Totalt sett mener 29 prosent av nordmennene, 28 prosent av svenskene og 19 prosent av danskene at radio er viktig eller meget viktig. 23 prosent av nordmennene, 27 prosent av svenskene og bare 15 prosent av danskene sier at MP3 er en viktig eller meget viktig funksjon.

Nokias mobilundersøkelse 2005 viser at skandinavene i stor utstrekning bruker mobilens kalenderfunksjon som et planleggingsverktøy i hverdagen. Hele 56 prosent i Norge, 45 prosent i Sverige og 34 prosent i Danmark mener mobilens kalenderfunksjon er viktig eller meget viktig.

Når det gjelder MMS er nordmenn i en særklasse. 36 prosent av nordmennene viser stor interesse for bildemeldinger, mens det tilsvarende tallet for svensker og dansker er henholdsvis 24 prosent og 13 prosent.

Mange skandinaver benytter seg av mobile tjenester til blant annet å søke etter informasjon og underholdning, til å finne veien, søke etter nyheter eller for å delta i konkurranser på fjernsyn. Også på dette feltet er det nordmenn som baner vei. Mens 42 prosent av nordmennene bruker mobile tjenester 1 gang om uken eller oftere, er tallet for Sverige 35 prosent og bare 22 prosent for Danmark.

Ikke overraskende har tekstmeldinger slått rot i Norge, og er viktigere for nordmenn enn for svensker og dansker. Mobilundersøkelsen viser at for nesten alle nordmenn (91 prosent), for en stor del av svenskene (83 prosent) og for mange dansker (67 prosent) er SMS en av de helt sentrale funksjonene ved mobiltelefonen.

Til toppen