Nordmenn handler mest på nett

DIBS Payment Services har i samarbeid med Zapera foretatt den første fellesanalysen av skandinavisk e-handel, heter det i en pressemelding.

Undersøkelsen skal gi en god karakteristikk av den typiske e-handler i Skandinavia.

Det er 13,1 millioner aktive e-handlende over 15 år i Skandinavia. E-handelen får en samlet omsetning på rundt 75 milliarder norske kroner i 2007. Hver enkelt person kjøper i gjennomsnitt for 5.869 kroner pr. år. Nordmenn og dansker er de mest aktive e-handlerne. Norske menn mellom 35 og 54 år handler for de største beløpene. I snitt handler nordmenn for 7.765 norske kroner, noe som for eksempel er 35 prosent mer enn svenskene.

Den typiske e-handler
Undersøkelsen viser blant annet hvordan en typisk skandinavisk e-handlende ser ut. Av konklusjonene fremgår det at det er 25-34-åringene som handler oftest på nettet, mens det er 35-44-åringer som punger ut mest. Nesten 3 av 10 av 35-44-åringene har handlet for mer enn 10.000 kroner de siste 12 måneder.

Menn er de mest aktive e-handlerne, men kvinnene er på god vei. Mennene e-handler imidlertid fortsatt for vesentlig mer penger enn kvinner. Mens 31 prosent av mennene har handlet for mer enn 10.000 kroner siste år er tilsvarende tall for kvinner kun 18 prosent.

Forbrukernes motiv for å handle på internett er først og fremst lavere priser. 66 prosent av forbrukerne svarer at lavere pris er en vesentlig motivasjonsfaktor. Deretter følger kriterier som tidsbesparelsen ved å handle på nettet, uavhengigheten av åpningstider, samt muligheten for å sammenligne produkter og priser.

Hos e-butikkene er den vesentligste motivasjonsfaktoren for å tilby produkter online at internett gir tilgang til nye kundesegmenter og markeder. Nesten 3 av 10 virksomheter (28 prosent) har et forretningskonsept som utelukkende er laget for onlinehandel. Kun 12 prosent av de spurte virksomhetene sier at internett er en billig salgskanal og at det er den vesentligste motivasjonsfaktoren.

Høye forventninger til fremtiden
Internettbruken i Skandinavia, andelen av e-handlende, samt den gjennomsnittlige omsetningen pr. person, er blant de høyeste i verden. Men det er ikke noe som tyder på at veksten stopper her. I hvert fall er både de skandinaviske forbrukernes og e-butikkenes forventninger til fremtiden meget høye.

DIBS er Skandinavias største tilbyder av internett betalingsløsninger. DIBS håndterer mer enn 6.500 kunders onlinetransaksjoner hver dag og har i 2007 en betalingsstrøm på ca. 38 milliarder kroner.

DIBS har i sitt kvartalsregnskap nettopp offentliggjort en økning i kundenes transaksjonsverdi på 44 prosent fra tredje kvartal 2006 til tredje kvartal 2007. I analysen blir forbrukerne og e-butikkene spurt om sine forventninger for de kommende 12 måneder. Her svarer 46 prosent av forbrukerne at de forventer å øke sine kjøp online. 52 prosent av svenskene forventer å øke sine kjøp, mens tilsvarende tall for Danmark og Norge er henholdsvis 45 prosent og 41 prosent.

Hos e-butikkene er forventningene til fremtiden enda høyere. 88 prosent av e-butikkene forventer økt onlineomsetning i løpet av de kommende 12 måneder. 51 prosent forventer en mindre vekst i omsetningen, mens 37 prosent forventer et meget høyere nivå. De svenske e-butikkene ser mest positivt på fremtiden. 94 prosent av de svenske e-butikkene forventer en økende omsetning online, mens tilsvarende tall for Danmark og Norge er henholdsvis 84 prosent og 90 prosent.

Store bransjeforskjeller
Ikke alle bransjer har vært like dyktig til å utnytte fordelene med e-handel. Reisebransjen topper listen – ikke mindre enn 61 prosent av forbrukerne har kjøpt en reise eller en flybillett online i løpet av de siste 12 måneder. Også opplevelsesbransjen er godt med. 47 prosent av forbrukerne har kjøpt en billett til teater, konsert, sport eller lignende online det siste året. Deretter følger data- og elektronikkprodukter, musikk og film, bøker, og telefonirelaterte produkter. Nederst på listen finnes mat- og drikkevarer som kun 3 prosent av forbrukerne har handlet online de siste 12 måneder.

Om DIBS e-handelsindeks
Undersøkelsen er gjennomført i oktober og november 2007 og er den første fellesundersøkelsen av skandinavisk e-handel. Formålet er å gi en enhetlig e-handelsindeks som omfatter både e-handlende og e-butikker. Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet Zapera og omfatter intervjuer med 3.000 forbrukere og 870 e-butikker jevnt fordelt i Danmark, Sverige og Norge. DIBS’ e-handelsindeks forventes å bli fulgt opp av en ny rapport halvårlig. Høstens rapport kan lastes ned fra dibs.no.

Til toppen