Nordmenn knekte DVD-koden

DVD har til nå blitt ansett som svært vanskelig å kopiere. Den norske hackergruppen MoRE har imidlertid lykkes i å lage et program som gjør det enkelt å kopiere filmer på DVD-plater.

DVD har til nå blitt ansett som svært vanskelig å kopiere. Den norske hackergruppen MoRE har imidlertid lykkes i å lage et program som gjør det enkelt å kopiere filmer på DVD-plater.

DVD har av filmindustrien blitt ansett som en svært god distribusjonsmetode for film fordi formatet er svært vanskelig å piratkopiere. Dette skyldes at innholdet er kryptert. Å dekryptere innholdet er blitt ansett som særdeles vanskelig, men blant andre den norske hackergruppen Masters of Reverse Engineering (MoRE) har greid det.

Sikkerhetsmetoden som benyttes i forbindelse med DVD kalles Content Scrambling System (CSS) som gjør at innholdet på en DVD-plate ikke kan leses i klartekst uten å benytte en 40-bits nøkkel. Alle produsenter av separate DVD-spillere og DVD-programvare, for eksempel WinDVD og ATI DVD, har sin egen lisensierte og unike dekrypteringsnøkkel. Samtidig har hver DVD-plate tilsvarende omtrent 400 40 bits-låser lagret på disken. På den måten vil den unike nøkkelen til hver av lisenshaverne kunne "låse opp" platen og lese innholdet.

Alle med lisens til DVD-teknologien må kryptere sin egen krypteringsnøkkel slik at ingen ved hjelp kan ekstrahere koden ved hjelp av reversert engineering av avspillingsprogramvaren.

I teorien.

For ifølge Wired News er det én lisenshaver som ikke har kryptert nøkkelen, nemlig RealNetworks sitt datterselskap, Xing Technology.

Talsmann for gruppen MoRE, Jon Johansen, forteller til Wired News at gruppens medlemmer fant ut at Xing ikke hadde kryptert nøkkelen og at dette gjorde jobben med å lage et program som kopierer DVD-filmer ned på brukerens harddisk mye enklere enn forventet. For når den første nøkkelen ble funnet, kunne gruppen bruke denne nøkkelen som et utgangspunkt for å finne de resterende nøklene.

Ifølge Johansen fant gruppen mer enn 170 nøkler ved å prøve og feile før de gikk lei.

Dette betyr at selv om framtidige DVD-utgivelser ikke inneholder motstykket til Xing-nøkkelen, så har MoRE mer enn nok nøkler å ta av.

Johansen sier til Wired at han lurer på hvor mye som ble betalt til dem som faktisk utviklet krypteringsalgoritmen.

- Det er en veldig svak krypteringsalgoritme, mener han.

Johansen var ikke tilgjengelig på telefon da digi.no prøvde å få kontakt med ham i dag.

Windows-programmet som MoRE har utviklet, DeCSS, er på knappe 60 kilobytes. Det gjør det enkelt å kopiere filmer fra DVD-plater og lagre dem ukryptert på harddisken din. En peker til programmet finner du her: Last ned DeCSS.

digi.no understreker at det antakelig er ulovlig å gjøre nettopp det dette programmet er laget for, å piratkopiere filmer fra DVD-plater.

Men historien er ikke slutt med dette. Også en annen norsk utvikler, Frank A. Stevenson, har brutt ned krypteringen på DVD. Stevenson har derimot mer edelmodige mål for sitt arbeid. Det er nemlig slik at det per i dag ikke finnes noen DVD-avspiller til Linux basert på åpen kildekode. Et prosjekt - LiViD - er likevel i gang og Stevenson deltar i dette prosjektet.

Han forteller til digi.no at han nå har funnet en metode som gjør det mulig å dekryptere enhver DVD-plate på under 20 sekunder på moderne PC ( 450 MHz Pentium III). Du kan lese mer om hvordan dette er gjort i Stevensons tre innlegg i e-postlisten til LiViD i oktober. Disse finner du arkivert på prosjektet nettsted: LiViD Project.

Også Stevenson uttrykte undring over hvor svak krypteringen av DVD nå har vist seg å være.

Til toppen