Nordmenn lærer EU om trygg internettbruk

EU-kommisjonen vil ta lærdom av det norske SAFT-prosjektet for trygg bruk av internett, dataspill og mobilbruk blant unge.

EU-kommisjonen vil ta lærdom av det norske SAFT-prosjektet for trygg bruk av internett, dataspill og mobilbruk blant unge.

Statens filmtilsyn har i to år ledet SAFT-prosjektet, og nå skal de lære opp resten av Europa til å arbeide med det samme.

EU-kommisjonen støtter prosjektet med nesten 3 millioner kroner via midler satt av til EUs handlingsplan for sikrere bruk av internett. I tillegg bidrar Filmtilsynet med tilsvarende midler slik at totalbudsjettet blir på rundt 5,7 millioner norske kroner.

Prosjektleder Elisabeth Staksrud i SAFT (Safety, Awareness, Facts and Tools) sier at utfordringene med å lære opp de andre landene i slikt arbeid er enorme.

- Men selv om forskjellene mellom landene er store i Europa når det gjelder bruk av nye medier er det ofte større forskjeller mellom barn og deres foreldre, sier hun.

Ifølge Staksrud vil de satse på målrettet, faktabasert informasjon både til barn, foreldre, lærere og bransjen. (©NTB)

Til toppen