Nordmenn med kun 16.000 digitale TV-anlegg i år

Canal Digital opplyser til digi.no at det totalt befinner seg 25.000 digitale parabolanlegg ute i markedet per i dag. 9.000 anlegg ble solgt de fire siste månedene av fjoråret, og 13.500 de fire første månedene av året. Deretter var det nesten full stopp til tross for én krones paraboltilbud og fristende utleiepriser.

Canal Digital opplyser til digi.no at det totalt befinner seg 25.000 digitale parabolanlegg ute i markedet per i dag. 9.000 anlegg ble solgt de fire siste månedene av fjoråret, og 13.500 de fire første månedene av året. Deretter var det nesten full stopp til tross for én krones paraboltilbud og fristende utleiepriser.

Det vil fortsatt ta en stund før det digitale tilbudet blir såpass bra at vi kan snakke om en digital TV-eksplosjon i Norge.

Canal Digital har i år satset på utleie av de digitale parabolpakkene sine (i tillegg til salg). For å motvirke en tradisjonell nedgang i brunevaresalget annen kvartal har de lansert et tilbud der en enkel parabolantenne selges for én krone og leie av dekodere koster TV-seerne 89 kroner måneden.

Ved årskiftet anslo Elektronikkbransjens Servicekontor at 9.000 av de 73.000 parabolanleggene som ble solgt i fjor var digitale. Ifølge markedssjef Andreas Røkke i Canal Digital Norge finnes det i per dag 25.000 digitale anlegg ute i det norske markedet. Det innebærer at 16.000 har gått ut i år.

Røkke sier at både april, mai og juni har vært vanskelige måneder generelt for brunvarebransjen, men at selskapet ikke ligger etter budsjett. Nedturen var som forventet.

- Vi er der vi hadde regnet med. Det mest positive er at den digitale andelen av nysalg og leie av parabolanlegg så langt i 1999 er på 52 prosent av totalen. Og i den vanskelige perioden april og mai var den digitale andelen 70 prosent inkludert leie, mener markedssjefen.

De fire første månedene var tallet på solgte digitale anlegg i 1999 13.447. Det innebærer at det i mai og juni ble solgt eller leid ut kun 2.500 digitale anlegg i Norge. Det er rundt 1.250 anlegg i måneden.

Administrerende direktør Einar Brustad i konkurrenten ViaSat, som hittil har satset analogt, innser at utleieordningen har gjort utslag i markedet og vil gjøre det fremover.

- April, mai og juni er tradisjonelt rolige måneder i dette markedet, så også i år, sier han.

Han tror imidlertid ikke at andelen til Canal Digital første halvår var så høy som 52 prosent. Nærmere 40 prosent er Brustads anslag.

- Første kvartal må ha vært ny rekord når det gjelder antall solgte anlegg her i landet. Vi i ViaSat hadde en omsetning i første halvår til sammen 25.000 nye anlegg, sier Brustad som selv ikke kjører et leieopplegg via ViaSat.

Canal Digital innrømmer på sin side at leieopplegget er lite lukrativt, men gjør det for å pumpe opp volumet i markedet noe som på sikt kan føre til kjøp blant parabolseere som i dag leier.

Men fremtiden er slett ikke mørk for parabolpusherne. Legger man sammen Canal Digitals og ViaSats andel blir det høye prognoser for året som helhet; til sammen 41.000 solgte og utleide parabolpakker første halvår kan resultere i over 80.000 ved inngangen til år 2000.

Demed vil altså fjorårets høye volum på 73.000 solgte pakker slås med god margin. Det vil være likevel være usikkert hvor stor andel av dette som er utleie. Canal Digital vil ikke gi disse tallene til digi.no.

Det raser stadig en polemikk mellom de to konkurrentene om hva som er best å satse på i øyeblikket; ViaSat, som er eid av Modern Times Group, kjører kun analoge signaler og vil vente med digitalt utstyr før markedet er mer modent. Canal Digital, som blant andre Telenor står bak, vil revolusjonere TV-bransjen med sine digitale anlegg.

Spesielt har de to aktørene slått hverandre i hodet med tall. Denne gangen er det også en divergens når det gjelder markedsandeler - selv om Brustad tror at hans eget selskap vil få det tøffere til høsten med en salgsfordeling på omtrent 50-50 mellom de to aktørene.

Brustad mener at noe av problemet ligger i at tallene fra Elektronikkforbundet og Elektronikkbransjens Servicekontor ikke stemmer helt.

- De opererer ikke med tall mot sluttbrukere, men kun med statistikk som er levert fra leverandører og produsenter til butikker og kjeder. Alle norske leverandører er ikke medlem av forbundet og trenger dermed ikke å rapportere inn tall til Elektronikkforbundet. Dermed kan statistikken bli noe unøyaktig, men dette er noe alle i bransjen vet om, sier han.

Informasjonssjef Erik Andersen ved Servicekontoret sier at de har tatt høyde for dette misforholdet og justerer tallene eksternt:

- Det er riktig at ikke alle produsentene rapporterer salgstallene sine inn til oss. Dermed inneholder ikke den statistikken den korrekte omsetning. Men Elektronikkbransjen har en egen prognosekomité som tar dette i betraktning,. De tallene som.prognosekomiteen offentliggjør er korrekte, mener han og sier det eneste de misser er privat og ulovlig import som ikke registreres inn til norske forbrukere.

På produkter som TV-dekodere og parabolpakker regner Andersen importandelen som forsvinnende liten. Han mener dermed at de sitter med veldig nøyaktige tall som de slipper offentlig, blant annet gjennom media.

Til toppen