Nordmenn mest pratsomme

Nordmenn snakker mest i telefonen i Norden. Og selv om taletiden også øker i Sverige og Danmark, øker den klart mest i Norge.

Nordmenn snakker mest i telefonen i Norden. Og selv om taletiden også øker i Sverige og Danmark, øker den klart mest i Norge.

En sammenlikning fra 2003 viste at vi snakket hele 55 prosent mer i telefonen enn danskene og 22 prosent mer enn svenskene, dersom vi slår sammen bruken av fasttelefon og mobil.

Nordmenn snakker nå 19,7 timer i mobilen i året, og det er hele 6,4 timer mer enn svenskene og 4,7 timer mer enn danskene.

Det eneste vi blir slått på er bruken av SMS, der danskene ligger noen hakk foran, viser tall fra Post- og teletilsynet.

Mobilbruken i Sverige økte 10 prosent i forhold til samme periode i 2003. Det norske tallet er 19 prosent.

- Dette er i grunnen merkelig. Vi har ingen forklaring på hvorfor det er slike forskjeller, sier Haakon Sandven i Post- og teletilsynet til Pressekontoret.

96 prosent av alle nordmenn er nå mobilbrukere. Til sammenlikning bruker 91 prosent av svenskene mobil.

Til toppen