Nordmenn skal overvåke global internettreklame

Det norske Forbrukerombudet overtar presidentskapet i International Marketing Supervision Network i ett år fremover. Sentralt i arbeidet er felles aksjoner mot ulovlig internettreklame.

Det norske Forbrukerombudet overtar presidentskapet i International Marketing Supervision Network i ett år fremover. Sentralt i arbeidet er felles aksjoner mot ulovlig internettreklame.

I to dager har det norske Forbrukerombudet samlet 50 deltakere fra 24 land til International Marketing Supervision Network-konferansen i Oslo. Ombudet er vertskap og overtar nå lederposisjonen i det internasjonale nettverket for ett år.

Det er tilsynsmyndighetene i OECD-landene som danner nettverket. Det ble stiftet i 1991 og har det siste året vært spesielt opptatt av å utvikle metoder for effektiv overvåking av reklame på Internett. Sentralt i arbeidet har vært "International Internet Sweep Day" som arrangeres hvert år.

For eksempel satte IMSN i 1998 søkelyset på nettmarkedsføring som inneholdt påstander om slankende, helbredende og andre helsebringende effekter. Men også anne type reklame som telefon- og faks-reklame pluss ulovlig barneannonsering er på agendaen under konferansen.

- Vi er faktisk veldig stolt av å få tildelt dette formannskapet, sier forbrukerombudet Torfinn Bjarkøy til digi.no.

- Medlemmene i nettverket skal hjelpe hverandre ved lovstridige markedsføringsaktiviteter. Vi skal med andre ord forfølge lovbryterne over landegrensene.

I samarbeidsplanene ligger innarbeidelsen av et intranett for utveksling av konfidensiell informasjon mellom medlemmene. Ifølge Bjarkøy, som selv er jurist, er det ikke er tvil om at de juridiske føringene på lovbrudd hittil har vært at det er nasjonale regelverk som gjelder.

- Er kommunikasjonen klart rettet mot et spesifikt publikum, ikke minst gjennom nasjonal språkføring, er det ingen tvil om at det er landets lover som gjelder, hevder han.

Til toppen