Nordmenn søker mer seriøst

Tall fra Kvasir viser at nettbruken er blitt mer seriøs - vi leter mer etter nytt og mindre etter sex.

Tall fra Kvasir viser at nettbruken er blitt mer seriøs - vi leter mer etter nytt og mindre etter sex.

For første gang har Eniro Norge (tidligere Sol) gjort en grundig undersøkelse i frisøk på de norske søketjenestene Kvasir og eniro.no.

Ifølge Aftenposten utgjorde søk etter varer og tjenester på Kvasir for noen år siden bare 30 prosent av det totale antall søk, men her har det skjedd en stor forandring.

Over 350 millioner søk blir gjort via søketjenestene i løpet av ett år.

En undersøkelsen til Eniro Norge gjelder frisøk i perioden februar og mars, og viste at vi har blitt nesten dobbelt så flink på nyttesøk, der hele 58 prosent av søkene er etter varer og tjenester. I tidsrommet mellom 8 og 16 er prosenten enda høyere i nyttesøkene enn kveldstid.

For ti år siden sto porno og sexrelatert stoff for 20 prosent av søkene, mens nå er den nede på fem prosent. I den ferske februar/mars studiet hadde bare 2,6 prosent av frisøkene med sex å gjøre.

Informasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Eniro Norge sier til Aftenposten at dette kan skyldes at folk er blitt mer profesjonelle og målrettet i søk med favorittsteder som de klikker seg rett inn på.

12 prosent av søkene er klassifisert som underholdning.

Eniro har lagt inn 124.000 norske bedrifter i eniro.no, integrert med kart og veibeskrivelser.

Til toppen