– Nordmenn svært opptatt av personvern

Prioriteres framfor en enklere hverdag, viser ny undersøkelse.

– Nordmenn svært opptatt av personvern
Bilde:

Norske IT-brukere er langt mer opptatt av personvern enn snittet globalt. Dette forteller teknologiselskapet EMC i forbindelse med presentasjon av EMC Privacy Index, en undersøkelse om personvern blant 15 000 personer i 15 land. Målet med undersøkelsen har vært å se nærmere på forbrukeres holdninger til personvern i forbindelse med digitale tjenester.

75 prosent av de norske intervjuobjektene oppgir at de sier nei til å fire på kravene til personvern for å få en enklere hverdag gjennom bruk digitale tjenester og kanaler. Kun i Sverige er andelen høyere – 77 prosent, mens snittet globalt er på 51 prosent. 71 prosent av nordmennene sier de har blitt mer opptatt av personvern det siste året. Samtidig sier 37 prosent at personvernet deres har blitt dårligere det siste året. Dette er likevel lavere enn det globale tallet på 51 prosent.

EMC mener at undersøkelsen viser at man i Skandinavia har det relativt trygt når det gjelder digitale trusler, sammenlignet med hvordan det er i andre land. Dette til tross for at trender på internett og nye teknologier i liten grad er begrenset av landegrensene. Blant annet er det bare seks prosent i Norge som har oppgitt at deres konto i sosiale medier, banker eller nettbutikker har blitt kapret eller har hatt innbrudd. Globalt er andelen 17 prosent.

38 prosent av nordmennene oppgir likevel at de har blitt rammet av handlinger som har truet deres personvern eller sikkerhet. Men dette inkluder handlinger som misbruk eller tyveri av kredittkort, innbrudd eller kapring av e-postkonto, tyveri eller tap av pc, nettbrett eller mobil, samt tyveri av legitimasjon eller andre viktige papirer. Også denne andelen er globalt på 51 prosent.

EMC-undersøkelsen viser at mange brukere av digital teknologi i for eget personvern og egen sikkerhet. Dette til tross for at mange har opplevd krenkelser av nettopp personvernet og sikkerheten.
EMC-undersøkelsen viser at mange brukere av digital teknologi i for eget personvern og egen sikkerhet. Dette til tross for at mange har opplevd krenkelser av nettopp personvernet og sikkerheten. Bilde: EMC

Tiltro til myndighetene

Det er mulig at mange nordmenn er mer naive enn mennesker i de fleste andre land, men 62 prosent av nordmennene har tiltro til at norske myndigheter er opptatt av å beskytte innbyggernes personvern. Bare i India er andelen høyere – 64 prosent. I Sverige er det bare 40 prosent av respondentene som har tilsvarende tiltro til egne myndigheter, mens andelen globalt er på 41 prosent.

Likevel er andelen som tror at myndighetene spionerer på folk omtrent den samme – en tredel – i både Norge og Sverige.

I Norge mener 79 prosent at det burde finnes lover som forbyr selskaper å kjøpe og selge personers data uten deres samtykke. Andelen er på hele 87 prosent i Sverige.

Verre med selskapene

Andelen som mener at norske virksomheter er transparente og etiske når det gjelder rutinene av folks personvern, er derimot bare på drøyt 50 prosent. Samtidig oppgir 18 prosent at de ikke bryr seg om hvorvidt selskaper lagrer, bytter eller selger deres personlige, digitale data.

Siden så mange av oss er opptatt av personvern, er det heller ikke så overraskende at andelen som alltid eller ofte endrer standardinnstillingene i sosiale medier er såpass høy som 67 prosent. 59 prosent sier at de dessuten følger med på endringer som tjenestene gjør og selv endrer innstillingene som følge av dette. Tilsvarende tall blant svenskene er henholdsvis 54 og 44 prosent.

Tre av fire nordmenn beskytter tilgangen til sine mobile enheter med en form for passord. Men bare 37 prosent oppgir endrer passordet jevnlig. Det globale snittet er på 38 prosent.

Paradokser

EMC har også avdekket i alle fall tre paradokser i brukernes syn på personvern og teknologi. Dette handler dog ikke spesielt om norske brukere.

Det ene er at et stort flertall av respondentene, 91 prosent, oppgir at det er verdifullt å få enkelt tilgang til informasjon og kunnskap gjennom digital teknologi. Men bare 27 prosent er villige til å ofre privatliv for å oppnå fordeler gjennom bruk av digital teknologi.

Det andre er at selv om mer enn halvparten av respondentene oppgir at de har opplevd hendelser som har truet deres personvern eller sikkerhet, så sier svært mange at de ikke foretar seg noe for bedre å beskytte privatlivet. I stedet legges ansvaret for dem som håndterer dataene.

De tredje paradokset er det at mange ukritisk deler av store mengder personlige data sosiale medier, til tross at de samme personene påstår at de er opptatt av personvern og at bare halvparten sier de har tillit til at dataene beskyttes i tilstrekkelig grad.

Pieter Spilling
Pieter Spilling Bilde: EMC

– Den globale dialogen om personvern er løftet opp på høyeste nivå. Svært lite fokus er imidlertid rettet mot forbrukerne og de holdninger som råder i ulike deler av verden når det kommer til personvern. EMC Privacy Index gir et interessant innblikk i forbrukernes digitale verden og hva som skal til for at personvern skal ivaretas på best mulig vis, sier Pieter Spilling, markedsdirektør i EMC Norge, i en pressemelding.

– Undersøkelsen viser at privatpersoner må bli mer oppmerksomme på trusler mot deres personvern. De må ta grep for å sikre seg mot uheldige hendelser. Utviklingen krever også at virksomheter etablerer gode rutiner for håndtering av personlige data. Det blir et kritisk aspekt i fremtidens kunderelasjoner. EMC, og andre teknologiselskaper, må finne nye måter å styrke og forbedre personvern i løsninger og produkter, uten å kompromittere brukeropplevelse, ytelse og kvalitet, understreker Spilling.

Les mer om: