Nordmenn utfordrer svensker i nettbetalingsfinale

To norske allianser er fortsatt med når svenskene denne måneden bestemmer hvem som skal få tilslaget på betaling på Internett. Det kan dermed bli norske løsninger i hele Skandinavia.

Den svenske organisasjonen BitoS opplyser i en pressemelding at det totalt er seks løsninger som gjenstår når organisasjonen nå skal gjøre den siste vurderingen før de bestemmer seg for en leverandør til betaling av innhold over Internett og mobil.

Totalt 14 aktører og allianser hadde sendt inn tilbud til den svenske foreningen.

I løpet av mai måned kommer BitoS til å offentliggjøre sitt valg.

BitoS har først og fremst sendt dette ut på anbud for å få til en skikkelig løsning for mikrobetalinger for sine medlemmer. I pressemeldingen sier Pierre Sjödell, som er prosjektleder for arbeidsgruppen til organisasjonen, at de må finne et system som gjør det enkelt for nettbrukerne å betale, samtidig som det skal oppfylle de tekniske og forretningsmessige behovene til innholdsleverandørene.

- Vi er mange innholdsleverandører som er i ferd med å innføre en form for betalingsløsning for å kunne utvikle og få lønnsomhet i våre

internettjenester. Problemet er at det finnes mange systemer og at disse ikke er kompatible med hverandre, noe som leder til problem for våre

brukere og dermed for mediet som helhet, mener Sjödell.

Blant de seks som er kvalifisert til finalen, er det fire svenske og to norske allianser. Netaxept med Accenture og DnB vant kontrakten i Danmark, mens eSolutions, med tyske Payboxsom underleverandør, vant kontrakten i Norge. Stikker noen av disse to av med signaturen i Sverige, er det norsk leveranse av betalingsløsninger til internettaviser i hele Skandinavia.

eSolutions mener de har en god sjanse til å stikke av med kontrakten.

- Vi er vel den av aktørene som er kommer lengst og har flest kunder i produksjon. Til sammen har vi vel rundt 300.000 kunder som brukere systemene våre, og vi har laget 50 løsninger for kunder og har 60-70 til på gang, sier Raymond Klavestad, administrerende direktør i eSolutions.

eSolutions har nylig slått seg sammen med den norske konkurrenten subClearing og alliert seg med Paybox for å erobre Norden.

- Paybox har 100 bedriftskunder i Sverige og har 100 til på gang. Vi utfyller hverandre godt, ved at vi har fokus på digitalt innhold, mens Paybox er store i forhold til betalingsløsningen for den fysiske verden, mener han.

Det er representanter for Ekonomi & Teknik Förlag (som nettopp kjøpte betalingstjenesten Ekonomi24 AB), Aftonbladet Nye Medier, Bonnier og SOL/Eniro som skal bestemme seg for leverandør denne måneden.

Her er listen:
1. 'eMynt' fra Netaxept, Accenture, Den norske Bank (Norge)
2. 'Payex' fra eSolutions Group AS (Norge)
3. Telia (Sverige)
4. 'Pay-Read' fra Pay&Read No 1 AB (Sverige)
5. SpaceCoin AB (Sverige)
6. 'Wallit konto' fra Wallit AB (Sverige)

Til toppen