Nordmenn vil bli overvåket

Mens Datatilsynet er skeptisk til det meste av overvåking, vil nordmenn ha det.

Ny teknologi gir større muligheter for overvåkning og identifisering. Vi kan nå overvåkes via mobilen, vi legger igjen en masse spor på internett, bilen vår kan lokaliseres, og fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning er nå på full fart inn som identifikasjon.

Lar dette seg forene med personvern for den enkelte? Teknologirådet ønsker å styrke bevisstheten blant nordmenn og reise debatt om overvåkingssamfunnet: Når er det greit å bli overvåket? Og når er dette ikke greit?

En oppsiktvekkende spørreundersøkelse gjennomført av Norstat på oppdrag fra Teknologirådet, viser nå at tre av fire nordmenn aksepterer mer overvåkning i samfunnet dersom det gjør hverdagen tryggere.

Undersøkelsen ble gjennomført i uke 21, og blant de spurte er 1000 menn og kvinner i alle aldre og fra hele landet.

Hovedfunn fra undersøkelsen:

Tre av fire mener det bør tillates mer overvåking i samfunnet dersom det gjør hverdagen tryggere. Kvinner er noe mer positive enn menn (81 prosent mot 70 prosent). De over 50 år er mest åpne for mer overvåking (80 prosent ved aldersfordeling).

Nordmenn liker derimot ikke tanken på å bli overvåket dersom man ikke har gjort noe galt. 57 prosent er helt eller delvis enig i at det er ubehagelig å bli overvåket dersom man ikke har gjort noe galt.

«Ingen burde risikere å bli overvåket dersom det ikke foreligger mistanke om noe kriminelt»: Nesten halvparten av de spurte sier seg helt enig (33 prosent) eller delvis enig (16 prosent) i dette, og ytrer dermed et sterkt forbehold mot overvåkingssamfunnet. Bare 25 prosent av de spurte synes overvåking er greit selv om også uskyldige rammes.

Les mer om: